Data for Vestre Hus
Hvem bruger naturcentret, hvor tit og hvornår?

Data for tidligere r:
1997 jan feb marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
antal arrangementer for institutioner 6 9 20 21 31 26 7 14 21 28 24 12 219
antal deltagere, b�rn 70 65 186 197 363 342 73 121 271 213 334 118 2353
antal deltagere, voksne 19 19 47 43 83 84 22 26 61 60 64 25 553
antal arrangementer for skoler 0 1 3 11 19 15 0 1 14 12 6 0 82
antal deltagere,børn 0 21 53 326 312 391 0 21 113 246 104 0 1587
antal deltagere, voksne 0 1 6 38 28 70 0 1 27 38 17 0 226
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 70 86 239 523 675 733 73 142 384 459 438 118 3940
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 19 20 53 81 111 154 22 27 88 98 81 25 779
arrangementer, gr�nne foreninger 0 0 1 0 4 0 0 1 1 3 2 0 12
deltagere, gr�nne arrangementer 0 0 20 0 350 0 0 13 10 60 36 0 489
arrangementer, andre foreninger 0 0 1 1 2 1 2 3 3 2 0 2 17
deltagere, andre foreninger 0 0 46 10 150 50 75 350 63 150 0 100 994
familiearrangementer 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2 8
deltagere, familiearrangementer 0 0 0 0 197 370 0 35 0 0 45 158 805
kurser 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
deltagere, kurser 0 0 0 0 0 0 0 20 15 0 10 0 45
�bne arrangementer 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 0 10
deltagere, �bne arrangementer 0 0 100 88 0 0 0 45 105 191 150 0 679
samlet antal arrangementer 6 10 26 34 57 45 9 24 42 47 36 16 352
samlet antal deltagere 89 106 458 702 1483 1307 170 632 665 958 760 401 7731
 
1998 jan feb marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
antal arrangementer for institutioner 4 9 23 16 20 22 11 14 16 29 23 9 196
antal deltagere, b�rn 63 100 335 196 350 330 105 176 202 420 280 113 2670
antal deltagere, voksne 13 22 59 38 40 69 34 40 42 87 62 29 535
antal arrangementer for skoler 5 3 4 9 7 7 0 9 13 12 8 5 82
antal deltagere,b�rn 90 35 66 300 163 125 0 159 45 240 155 100 1478
antal deltagere, voksne 10 8 9 44 10 19 0 17 24 27 15 6 189
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 153 135 401 496 513 455 105 335 247 660 435 213 4148
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 23 30 68 82 50 88 34 57 66 114 77 35 724
arrangementer, gr�nne foreninger 1 0 2 3 3 4 0 3 4 1 0 2 23
deltagere, gr�nne arrangementer 30 0 12 21 2 36 0 15 18 10 0 8 152
arrangementer, andre foreninger 4 0 5 4 4 5 0 4 3 4 1 4 38
deltagere, andre foreninger 44 0 86 33 46 159 0 56 54 150 50 129 807
familiearrangementer 0 0 0 1 1 4 1 5 4 3 2 3 24
deltagere, familiearrangementer 0 0 0 40 150 245 7 255 165 145 80 140 1227
kurser 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4
deltagere, kurser 0 7 0 0 17 20 0 0 0 52 0 0 96
�bne arrangementer 0 0 3 0 0 1 0 2 2 2 1 0 11
deltagere, �bne arrangementer 0 0 100 0 0 40 0 405 130 24 50 0 749
samlet antal arrangementer 14 13 37 33 36 44 12 37 42 52 35 23 378
samlet antal deltagere 250 172 667 672 778 1043 146 1123 680 1155 692 525 7903
 
1999 jan feb marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
antal arrangementer for institutioner 5 10 33 18 24 25 9 6 11 13 17 11 182
antal deltagere, b�rn 75 157 406 263 417 239 122 95 142 214 224 141 2495
antal deltagere, voksne 15 29 95 50 78 74 30 27 31 48 38 25 540
antal arrangementer for skoler 6 9 1 10 18 6 0 8 2 11 1 0 72
antal deltagere,b�rn 73 137 20 430 346 68 0 141 40 254 20 0 1529
antal deltagere, voksne 9 11 2 37 33 19 0 18 4 34 2 0 169
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 148 294 426 693 763 307 122 236 182 468 244 141 4024
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 24 40 97 87 111 93 30 45 35 82 40 25 709
arrangementer, gr�nne foreninger 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 7
deltagere, gr�nne arrangementer 0 13 0 8 0 0 0 0 48 0 9 0 78
arrangementer, andre foreninger 1 3 3 2 2 1 3 2 3 0 1 2 23
deltagere, andre foreninger 4 14 35 19 37 70 58 55 41 0 7 25 365
familiearrangementer 1 1 1 2 2 6 0 0 1 1 3 4 22
deltagere, familiearrangementer 35 40 80 140 110 292 0 0 60 50 200 205 1212
kurser 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
deltagere, kurser 0 0 0 0 4 20 0 42 0 0 0 0 66
�bne arrangementer 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 8
deltagere, �bne arrangementer 0 0 40 65 0 35 0 370 19 25 70 0 624
samlet antal arrangementer 13 24 39 34 47 39 12 20 22 26 24 17 317
samlet antal deltagere 211 401 678 1012 1025 817 210 748 385 625 570 396 7078
 
Arrangementer i �r 2000
jan feb. mar. april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. i alt
antal arrangementer for institutioner 5 10 12 11 13 2 9 8 6 11 9 5 101
antal deltagere, b�rn 57 138 202 123 203 26 130 106 134 123 114 69 1425
antal deltagere, voksne 12 27 45 28 44 5 23 25 33 33 28 9 312
antal arrangementer for skoler 4 4 3 5 16 5 0 4 13 5 7 2 68
antal deltagere, b�rn 74 75 74 112 380 124 0 57 211 155 126 20 1408
antal deltagere, voksne 9 12 7 11 48 12 0 7 46 12 16 2 182
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 131 213 276 235 583 150 130 163 345 278 240 89 2833
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 21 39 52 39 92 17 23 32 79 45 44 11 494
arrangementer, gr�nne foreninger 1 0 1 0 1

0

0 1 1

0

0 0 5
deltagere, gr�nne arrangementer 15 0 7 0 12

0

0 3 80 0 0 0 117
arrangementer, andre foreninger 0 2 1 2 2   0 1 0 1 0 0 9
deltagere, andre foreninger 0 10 60 27 15   0 2 0 10 0 0 124
familiearrangementer 1 0 1 3 2 3 1 2 2   4 2 21
deltagere, familiearrangementer 60 0 9 150 135 175 60 85 107 0 230 155 1166
kurser 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
deltagere, kurser 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 15
�bne arrangementer 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 6
deltagere, �bne arrangementer 0 0 0 0 0 30 0 600 110 0 40 25 805
samlet antal arrangementer 11 16 18 21 34 12 10 17 26 17 21 10 213
samlet antal deltagere 227 262 404 451 837 377 213 885 731 333 554 280 5554
 
Arrangementer �r 2001 jan feb marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
antal arrangementer for institutioner 10 10 16 7 5 7 0 7 5 10 8 8 93
antal deltagere, b�rn 114 146 261 161 64 110 0 108 73 156 112 85 1390
antal deltagere, voksne 26 32 65 46 14 31 0 28 25 30 22 17 336
antal arrangementer for skoler 2 3 15 13 13 9 0 1 4 6 1 2 69
antal deltagere, b�rn 48 73 266 251 279 158 0 20 92 72 21 29 1309
antal deltagere, voksne 4 6 31 33 31 21 0 2 8 18 2 2 158
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 162 219 527 412 343 268 0 128 165 228 133 114 2699
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 30 38 96 79 45 52 0 30 33 48 24 19 494
arrangementer, gr�nne foreninger 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
deltagere, gr�nne arrangementer 0 0 27 0 0 0 0 0 0 30 0 26 83
arrangementer, andre foreninger 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0
deltagere, andre foreninger 0 0 0 0 23 124 0 20 0 18 0 0 185
familiearrangementer 1 0 2 3 4 4 0 4 3 0 3 1 25
deltagere, familiearrangementer 60 0 80 130 250 215 0 213 156 0 170 50 1324
kurser 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 8
deltagere, kurser 7 0 0 22 0 40 0 0 0 0 0 15 15
�bne arrangementer 0 1 0 3 2 0 0 2 1 1 0 0 10
deltagere, �bne arrangementer 0 25 0 155 750 0 0 630 20 30 0 0 1610
samlet antal arrangementer 14 14 35 27 26 28 0 16 13 19 12 13 217
samlet antal deltagere 259 282 730 798 1411 699 0 1021 374 354 327 224 6479
 
Arrangementer �r 2002 jan feb marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
antal arrangementer for institutioner 12 16 8 13 6 11 0 10 13 14 13 10 126
antal deltagere, b�rn 138 180 75 197 79 206 0 114 200 183 234 145 1751
antal deltagere, voksne 43 41 20 51 22 27 0 26 45 44 53 32 404
antal arrangementer for skoler 5 2 9 6 15 5 0 1 10 16 2 3 74
antal deltagere, b�rn 110 90 135 123 314 128 0 13 167 336 25 72 1513
antal deltagere, voksne 10 9 21 11 72 9 0 8 42 44 4 4 234
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 248 270 210 320 393 334 0 127 367 519 259 217 3264
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 53 50 41 62 94 36 0 34 87 88 57 36 638
arrangementer, gr�nne foreninger 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 9
deltagere, gr�nne arrangementer 0 17 66 0 14 0 0 0 0 0 46 0 143
arrangementer, andre foreninger 0 0 2 0 3 5 0 1 1 1 0 3 16
deltagere, andre foreninger 0 0 32 0 32 63 0 5 12 20 0 48 212
familiearrangementer 0 0 0 5 2 8 0 3 1 1 3 4 27
deltagere, familiearrangementer 0 0 0 230 110 298 0 110 75 60 130 245 1258
kurser 5 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 11
deltagere, kurser 121 0 0 27 0 0 0 5 26 0 24 0 203
�bne arrangementer 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 8
deltagere, �bne arrangementer 0 0 27 17 0 70 0 722 27 27 0 0 890
samlet antal arrangementer 22 20 23 26 27 31 0 18 28 33 23 20 271
samlet antal deltagere 422 337 376 656 643 801 0 1003 594 714 516 546 6608
 
Arrangementer i 2003 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
                         
antal arrangementer for institutioner 13 5 11 5 6 12 2 11 11 8 11 7 102
antal deltagere, b�rn 194 65 126 76 71 159 20 162 146 112 141 127 1399
antal deltagere, voksne 42 17 43 20 19 49 5 36 39 22 28 30 350
antal arrangementer for skoler 1 4 6 9 14 9 0 3 17 10 4 5 82
antal deltagere,b�rn 100 78 138 188 346 185 0 46 298 186 64 124 1753
antal deltagere, voksne 10 28 13 20 32 29 0 4 59 21 6 10 232
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 294 143 264 264 417 344 20 208 444 298 205 251 3152
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 52 45 56 40 51 78 5 40 98 43 34 40 582
arrangementer, gr�nne foreninger 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
deltagere, gr�nne arrangementer 20 13 0 0 18 0 0 0 100 0 0 0 151
arrangementer, andre foreninger 0 0 1 1 1 4 1 5 0 1 1 1 16
deltagere, andre foreninger 0 0 20 3 40 129 16 112 0 50 20 16 406
familiearrangementer 1 1 1 4 6 2 0 1 0 1 4 2 23
deltagere, familiearrangementer 68 12 64 213 267 120 0 12 0 60 210 110 1136
kurser 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5
deltagere, kurser 13 0 0 23 5 0 0 0 9 0 0 0 50
�bne arrangementer 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5
deltagere, �bne arrangementer 0 0 0 30 30 0 0 800 25 25 0 0 910
samlet antal arrangementer 17 11 19 22 30 27 3 21 31 21 20 15 237
samlet antal deltagere 447 213 404 573 828 671 41 1172 676 476 469 417 6387
 
2004    jan   feb   marts   april    maj   juni   juli  august   sept    okt   nov    dec   i alt
                           
antal arrangementer for institutioner 3 5 11 8 9 3 3 12 15 7 9 8 93
antal deltagere, b�rn 46 56 165 117 205 50 42 149 214 102 117 100 1363
antal deltagere, voksne 13 19 52 43 51 19 12 41 69 25 24 20 388
antal arrangementer for skoler 5 9 5 9 29 8 0 4 20 5 4 2 100
antal deltagere, b�rn 109 174 106 248 650 189 0 72 325 82 70 51 2076
antal deltagere, voksne 9 32 10 18 92 30 0 8 61 8 6 4 278
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 155 230 271 365 855 239 42 221 539 184 187 151 3439
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 22 51 62 61 143 49 12 49 130 33 30 24 666
arrangementer, gr�nne foreninger 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 7
deltagere, gr�nne arrangementer 42 16 0 0 16 20 0 0 0 30 0 0 124
arrangementer, andre foreninger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7
deltagere, andre foreninger 0 20 0 0 0 0 0 0 0 35 55 12 122
familiearrangementer 0 0 2 3 2 7 0 2 0 1 3 0 20
deltagere, familiearrangementer 0 0 110 110 100 240 0 20 0 63 120 0 763
kurser 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
deltagere, kurser 12 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 42
�bne arrangementer 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5
deltagere, �bne arrangementer 65 0 0 0 0 30 0 727 28 0 0 0 850
samlet antal arrangementer 14 16 18 20 41 20 3 21 36 16 19 22 236
                         
samlet antal deltagere 296 317 443 536 1114 578 54 1037 697 345 402 177 6006
 
 
2006 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
                           
antal arrangementer for institutioner 5 6 15 3 10 8 0 13 19 11 9 8 107
antal deltagere, b�rn 68 85 202 34 315 92 0 160 228 177 145 105 1611
antal deltagere, voksne 14 21 54 7 40 21 0 50 57 47 35 24 370
antal arrangementer for skoler 8 6 4 6 20 20 0 7 5 5 8 1 90
antal deltagere, b�rn 161 130 58 116 560 419 0 154 120 110 126 24 1978
antal deltagere, voksne 16 12 9 10 60 38 0 16 8 18 13 2 202
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 229 215 260 150 875 511 0 314 348 287 271 129 3589
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 30 33 63 17 100 59 0 66 65 65 48 26 572
arrangementer, gr�nne foreninger 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
deltagere, gr�nne arrangementer 0 22 0 110 0 60 0 0 48 0 0 0 240
arrangementer, andre foreninger 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 8
deltagere, andre foreninger 0 10 18 0 40 130 0 0 0 0 0 16 214
familiearrangementer 0 2 1 2 1 5 0 0 1 0 3 1 16
deltagere, familiearrangementer 0 130 50 120 70 300 0 0 50 0 150 20 890
kurser 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
deltagere, kurser 18 0 8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 36
�bne arrangementer 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 7
deltagere, �bne arrangementer 70 26 0 0 25 0 0 700 75 28 0 0 924
samlet antal arrangementer 16 17 22 12 34 37 0 21 28 17 21 11 236
samlet antal deltagere 347 436 399 397 1110 1060 0 1080 586 380 479 191 6465
 
2007 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
                           
antal arrangementer for institutioner 8 5 11 7 11 9 0 14 8 9 9 5 96
antal deltagere, b�rn 117 81 175 95 193 124 0 183 110 145 122 82 1427
antal deltagere, voksne 26 16 32 20 51 23 0 39 30 24 20 15 296
antal arrangementer for skoler 8 7 7 9 18 17 0 0 9 12 7 5 99
antal deltagere,b�rn 190 130 140 178 346 370 0 0 161 205 130 100 1950
antal deltagere, voksne 16 12 15 18 36 62 0 0 20 24 20 10 233
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 307 211 315 273 539 494 0 183 271 350 252 182 3377
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 42 19 47 38 87 85 0 39 50 48 40 25 520
arrangementer, gr�nne foreninger 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 7
deltagere, gr�nne arrangementer 0 0 2 0 0 40 0 40 0 15 22 12 131
arrangementer, andre foreninger 0 1 0 0 1 3 0 0 2 1 1 1 10
deltagere, andre foreninger 0 18 0 0 30 130 0 0 65 100 16 25 384
familiearrangementer 2 0 1 2 3 4 0 0 4 0 6 0 22
deltagere, familiearrangementer 110 0 50 70 120 200 0 0 150 0 260 0 960
kurser 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
deltagere, kurser 0 6 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 36
�bne arrangementer 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 8
deltagere, �bne arrangementer 12 0 60 59 150 0 0 800 40 50 0 0 1171
samlet antal arrangementer 19 14 21 19 36 34 0 16 25 24 25 12 245
samlet antal deltagere 471 263 474 440 956 949 0 1062 576 563 590 244 6588
                         
Skovl�berhus udl�nt til grupper 7 8 10 6 12 6   5 7 8 7   76
 
2008 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
                           
antal arrangementer for institutioner 11 4 5 12 8 11 0 10 11 9 9 6 96
antal deltagere, b�rn 124 46 90 192 95 153 0 118 159 230 117 70 1394
antal deltagere, voksne 21 7 17 43 27 47 0 31 32 52 30 12 319
antal arrangementer for skoler 4 5 6 9 21 20 0 2 12 13 8 2 102
antal deltagere,b�rn 82 112 67 220 410 540 0 40 186 330 168 45 2200
antal deltagere, voksne 8 10 7 22 78 90 0 4 23 46 16 30 334
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 206 158 157 412 505 693 0 158 345 560 285 115 3594
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 29 17 24 65 105 31 0 35 55 98 46 42 547
arrangementer, gr�nne foreninger 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
deltagere, gr�nne arrangementer 0 36 0 0 0 0 0 0 8 26 0 0 70
arrangementer, andre foreninger 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 2 10
deltagere, andre foreninger 0 0 0 0 100 150 0 110 0 0 0 40 400
familiearrangementer 2 0 2 4 0 2 0 1 2 1 3 1 18
deltagere, familiearrangementer 90 0 100 150 0 100 0 20 58 50 130 40 738
kurser 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
deltagere, kurser 0 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
�bne arrangementer 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 6
deltagere, �bne arrangementer 0 0 0 500 0 0 0 600 30 110 0 10 1250
samlet antal arrangementer 17 13 14 26 30 36 0 18 27 26 20 12 239
samlet antal deltagere 325 246 287 1127 710 1080 0 923 496 844 461 247 6746
Skovl�berhuset udl�nt 7 2 5 9 11 4   2 3 3 5 1  
 
2009 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
                           
antal arrangementer for institutioner 4 6 12 3 11 6 0 6 8 7 4 8 75
antal deltagere, b�rn 121 88 185 40 262 110 0 88 145 104 70 145 1358
antal deltagere, voksne 15 18 34 9 40 21 0 18 26 19 10 25 235
antal arrangementer for skoler 5 1 3 11 29 12 0 11 10 8 10 2 102
antal deltagere,b�rn 110 20 70 245 530 260 0 178 224 164 250 50 2101
antal deltagere, voksne 10 2 6 26 52 28 0 24 20 16 20 4 208
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 231 108 255 285 792 370 0 266 369 268 320 195 3459
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 25 20 40 35 92 49 0 42 46 35 30 29 443
arrangementer, gr�nne foreninger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
deltagere, gr�nne arrangementer 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
arrangementer, andre foreninger 1 1 0 0 3 3 0 3 3 0 1 0 15
deltagere, andre foreninger 15 20 0 0 65 105 0 80 150 0 20 0 455
familiearrangementer 1 1 4 1 4 4 0 2 2 4 2 3 28
deltagere, familiearrangementer 45 50 170 50 200 180 0 36 50 205 40 90 1116
kurser 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
deltagere, kurser 0 0 0 0 0 13 0 0 18 0 16 0 47
�bne arrangementer 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 5
deltagere, �bne arrangementer 0 300 0 0 0 0 0 640 20 60 0 0 1020
samlet antal arrangementer 11 10 20 15 47 26 0 24 25 20 18 13 229
samlet antal deltagere 316 498 501 370 1149 717 0 1064 653 568 426 314 6576
 
2010 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
antal arrangementer for institutioner 2 4 12 10 9 6 0 11 9 5 8 3 79
antal deltagere, b�rn 31 75 232 165 157 50 0 90 125 60 110 40 1135
antal deltagere, voksne 8 11 44 33 28 13 0 21 33 10 16 8 225
antal arrangementer for skoler 8 7 2 12 13 26 0 2 11 8 10 6 105
antal deltagere,b�rn 153 160 45 250 245 425 0 45 216 100 205 110 1954
antal deltagere, voksne 15 14 4 22 18 34 0 4 20 10 16 10 167
samlet antal b�rn 184 235 277 415 402 475 0 135 341 160 315 150 3089
samlet antal voksne 23 25 48 55 46 47 0 25 53 20 32 18 440
arrangementer, gr�nne foreninger 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 7
deltagere, gr�nne arrangementer 0 0 0 0 70 0 0 60 25 0 0 20 175
arrangementer, andre foreninger 0 0 1 0 1 3 0 0 3 2 0 1 11
deltagere, andre foreninger 0 0 20 0 30 140 0 0 52 50 0 20 312
familiearrangementer 0 0 2 3 0 6 0 0 0 5 5 1 22
deltagere, familiearrangementer 0 0 40 110 0 290 0 0 0 110 160 40 750
kurser 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6
deltagere, kurser 0 51 26 0 0 0 0 25 50 0 0 0 152
�bne arrangementer 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 7
deltagere, �bne arrangementer 50 0 60 30 20 0 0 500 30 200 0 0 890
samlet antal arrangementer 11 13 19 26 28 41 0 17 26 21 23 12 237
samlet antal deltagere 257 311 471 610 568 952 0 745 551 540 507 248 5760
 
2011 jan feb  marts april maj juni juli august sept okt nov dec i alt
 
antal arrangementer for institutioner 5 8 7 5 9 3 0 7 8 6 4 3 65
antal deltagere, b�rn 45 135 155 83 206 35 0 95 115 82 82 42 1075
antal deltagere, voksne 8 24 25 18 62 6 0 18 43 32 17 7 260
antal arrangementer for skoler 8 0 8 7 29 18 0 1 13 7 12 3 106
antal deltagere,b�rn 155 0 90 120 495 450 0 23 300 180 240 70 2123
antal deltagere, voksne 14 0 8 11 42 44 0 2 31 14 29 6 201
samlet antal b�rn fra skoler og institutioner 200 135 245 203 701 485 0 118 415 262 322 112 3198
samlet antal voksne fra skoler og institutioner 22 24 33 29 104 50 0 20 74 46 46 13 461
arrangementer, gr�nne foreninger 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 7
deltagere, gr�nne arrangementer 0 60 30 30 50 0 0 0 90 0 0 0 260
arrangementer, andre foreninger 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 2 0 9
deltagere, andre foreninger 0 0 0 0 20 120 0 32 74 0 50 0 296
familiearrangementer 0 2 0 2 3 5 0 2 5 0 2 2 23
deltagere, familiearrangementer 0 110 0 80 80 220 0 90 160 0 40 75 855
kurser 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
deltagere, kurser 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 16 0 28
�bne arrangementer 0 0 2 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0
deltagere, �bne arrangementer 0 0 90 0 0 90 0 550 200 450 0 0 1380
samlet antal arrangementer 13 11 0 15 44 31 0 13 31 16 21 8 203
samlet antal deltagere 222 329 398 342 955 965 0 822 1013 758 474 200 6478
Skovl�berhuset udl�nt     6 7 6 8 6 7 3 43
Antal i Skovl�berhuset   70 74 60 100 81 91 39 515
 
 
 
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden