Andre myg

Glasmyggelarve

.

Hovedet af en glasmyggelarve. Den lever af at filtrere små alger ud af vandet

Glasmyggepuppe
Glasmyg (Chaoborus sp.) er knyttet til større søer, ikke til små udtørrende pøle.
Larven, som ses nedenfor til venstre, er gennemsigtig. De mørke blærer indeni er luftblærer, som hjælper larven til at få samme vægtfylde som vandet, så den ikke går til bunds eller stiger til vejrs.
Alle glasmyggene i en sø klækkes samtidig, hvorefter de sværmer, parrer sig og dør ved søens bred. Deres liv som voksne varer kun et par døgn.
De stikker ikke.
 

Glasmyggehannernes buskede antenner har grene, der sidder nydeligt i rækker.
 
 
Vintermyg - nedenfor - ligner spinkle stankelben, og de er ikke dyr, man ville bemærke, hvis det ikke var fordi de flyve på frostfri dage midt om vinteren, ofte i små flokke. Deres larver lever i jorden og de stikker ikke.

Gødningsmyg - Scatopsidae
Gødningsmyg kan pludselig blive meget almindelige i sensommeren. Disse er fotograferet på min bil-forrude. 
De sorte myg her kaldes sørgemyg (Sciara sp.) Det er ganske små myg - nogle kun 1 mm lange, hvis larver lever i jord. Undertiden kan de klækkes i mængde fra potteplanter indendørs. Der findes flere hundrede arter, som er meget meget svære at artsbestemme.
. Her er det en hun og to små håbefulde hanner.
Denne sørgemyg viser sine mere muntre sider. Ikke alle sørgemyg har dog gul bagkrop.
 Sørgemyg samles ungertiden i dansende flokke på fugtige steder. 
 
Og man ser dem hyppigt i skærmblomster. 
     
  Sørgemyggenes meget karakteristiske vingemønster.  
     
Andre myg
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden
iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet   Bjørli Lehrmann