Ikter

Ikter er parasitiske fladorme. De er indre parasitter og de fleste lever i pattedyr eller fugle. Indre parasitter har dog det problem, at de skal kunne komme fra et dyr til et andet for ikke at dø med deres vært, da de færreste dyr æder døde artsfæller. De fleste parasitter bruger en mellemvært til denne transport, og ofte består deres livsforløb af mange stadier, der kan klare forskellige udfordringer. Det bliver til spændende liv. Se bare denne ikte, som lever i fugle, og som bruger snegle som mellemvært.
Leucochloridium paradoxum
Denne iktes livscyklus starter med at en ravsnegl æder en fugleklat. Det gør den gerne. Fugle har en ret sløset fordøjelse, og der er masser af næring tilbage i sådan en klat. Og så kan der altså også være iktelarver.
Iktelarverne (kaldet miracidier) ender så i sneglens fordøjelsessæk, hvor de har det fint og udvikler sig næste stadium: en stor, stribet sæk, kaldt en sporocyst. Denne sæk bevæger sig ud i sneglens tentakler, hvor den sidder og pulserer meget, meget iøjnefaldende.
 
Sneglen er stadig levende, og snylteren får den til at ændre adfærd. I stedet for at gemme sig lavt i vegetationen på fugtige steder, kravler sneglen i vejret og sætter sig ud i lyset, hvor den er synlig.
Småfugle er ikke interesseret i at æde snegle, men de pulserende, opsvulmede tentakler ligner lækre larver, og småfugle bider dem af og æder dem.
Sporocysten ligner godt nok en larve, men i virkeligheden er det en sæk fyldt med hundredevis af iktens næste stadium: metacercarier.
 
Inde i fuglemaven går sporocysten i stykker og slipper metacercarierne ud. De er meget tykhudede, så de kan klare turen gennem mavesækken, og de har en sugeskive, så de kan suge sig fast i fuglens tarmvæg, hvor de derefter lever af fuglens væv.
Matacercarier set i mikroskop - og til højre med gennemfaldende lys, så man kan se den tykke hud.
I fugletarmen udvikler ikten sig til sit sidste, kønnede stadium, parrer sig og lægger æg, som kommer ud af fuglen i en fugleklat. Cirklen er sluttet.
 
Andre ikter har et værtsskifte mellem sumpsnegle og vandfugle. Nogle af disse opsøger selv deres slutvært ved at svømme gennem vandet til fuglen og bore sig gennem huden. Helt oplagt går de fleste tabt, så alle parasitter får et hav af unger.
 
Cercarie på fuglejagt.
Den er omkring 1 mm. lang, og er forsyne med en stærk hale og to sugeskiver. Den forreste med en tand, som kan bore sig gennem huden.
Kroppen er utroligt bevægelig, så den kan smyge sig gennem vævet.
Andre ikter
Mosesnegle er også mellemvært for ikter. Snegle, der ser ud som ovenfor, er altid fulde af ikter. Ikten ovenfor til højre var inde i sådan en snegl. Iktens slutvært er en vandfugl.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet  
      Bjørli Lehrmann