Netvinger (Neuroptera), Myreløve

Stor myreløve (Myrmeleon formicarius)

 
Myreløverne er  ejendommelige repræsentanter for de netvingede. Myreløvens larve sidder med kæberne øverst i bunden af en selvgravet sandtragt og venter på at en myre glider ned ad tragtens sider. Når det sker kaster larven sand på myren, så den glider ned mod bunden, hvor den bliver grebet og udsuget.

Den voksne myreløve ligner en klodset, sort vandnymfe med kraftige antenner.
Myreløven findes ikke i Ravnsholt Skov, da den jo kræver løst sand at grave sine tragte i, og Ravnsholt ligger på ler og tørv. Larven ovenfor er fotograferet i Tisvilde Hegn, hvor dens tragte findes i kanten af sandstierne ned mod stranden. Der findes også 2 andre arter af myreløver i Danmark, som ligeledes kan findes på sandede steder.

Myreløvelarvens fangtragte kan findes hele sommeren. I sensommeren findes både store tragte, og bitte små tragte lavet af nyklækkede myreløvelarver.
Myreløvelarven tilbringer hele vinteren nedgravet i sandet. Om foråret spinder den en rund kokon med indvævede sandskorn. Herinde forpupper den sig. Nedenfor ses puppen. Nedenfor til højre dens øje.
Myreløven trækker puppehuden af på vej ud af den runde kokon og pumper vingerne op.
 
Løvekæber.
   
Myre, der bliver grebet og trukket ned. Siden bliver det udsugede hudskelet kastet op af graven.
 
   
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet