Plante beskyt dig med torne.

Mange mange plantearter har udviklet spidse torne, for at undgå at blive spist af planteædere. Det beskytter imidlertid kun mod store dyr. Larver, bladlus o.l. kravler fint mellem tornene.
Tornene kan være dannet ud fra mange forskellige plantedele.
Barktorne  
Hos rose og brombær er tornene udposninger i barken.
Grentorne
Hos slåen og korsved (vrietorn) er tornene omdannede grene. Det kan ses af, at de nye knopper sidder ved tornenes grund. Hos korsved - til højre - ender hver gren i en torn, så grene hele tiden deler sig korsformet.
Bladtorne
Hos planter som kristorn og mandstro er tornene spidser på de stive blade.
Tidsler bærer flere slags torne. Både barktorne, spidser på bladede og spidse  blade i krussvøbet.
Her er det torne på tidselblade. Mange tidsler bærer også hår, som gør det svært for mindre dyr, at komme til.
Kartebollen har spidse støtteblade mellem blomsterne.
Hos kaktusser er tornene omdannede blade. Kaktusblade har altså ingen fotosyntese. Den foregår i de væskefyldte stilke.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet