Flodkrebs

Flodkrebsen (Astacus astacus) her er altså beslægtet med bænkebidere og vandlopper.  Der findes flodkrebs i en del af Allerød Kommunes gamle lergrave og grusgrave.

I den store lergrav i Tokkekøb Hegn er det tilladt at fange flodkrebs med krebsebrik mellem 1. august og 1. oktober.

Flodkrebsen bærer sine æg og unger fastklæbet til halefødderne. Her er det dog en hankrebs.

Man skal ikke lade sig gribe. Den kan nive ganske hårdt.

Hunkrebs med masser af afkom.
Krebsens øjne er sammensat af mange enkeltøjne, ligesom insekternes. De sidder på stilke, så synsfeltet bliver større. Man kalder det en krebsehale, men det er krabsens bagkrop. Tarmen gør hele vejen igennem, og der er små ben på undersiden.
Små krebseunger kan tit fanges mellem vandplanter, såsom kildemos. De voksne krebs gemmer sig i brinkerne eller under sten og grene.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden
 
iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet