Muslinger

Muslinger er bløddyr, ligesom snegle og blæksprutter. De fleste arter lever i havet, men der findes også arter i ferskvand, hvor de kan være meget talrige.

Bønnemuslinger (Sphaerium corneum) kan findes i stort tal på bunden af damme. Der findes flere arter, som er svære at adskille. De bliver højst 10 mm lange og ligner kirsebærsten.

Bønnemuslinger ligger ofte gemt på bunden, men de kan godt finde på at klatre op i planterne med deres muskuløse fod. De lever af at filtrere vandet for små alger. De suger vandet ind gennem et ånderør - algerne klæber fast til gællerne - og det filtrerede vand pustes ud gennem et andet rør. Fimrehår på gællerne fører så algerne til muslingens mund.
Det kan dog være farligt for de små muslinger at bevæge sig op i vandet. Til venstre er en del levende muslinger blevet en del af en vårfluelarves hus.
Musling der kravler med sin fod.
 
På billedet ovenfor ses tydeligt indstrømnings- og udstrømningstragt.
Under tørke kan man få et indtryk af, hvor mange bønnemuslinger, der kan findes på bunden af smådamme. Dette billede er fra Børstingerød Mose under tørken i 2008.
Ferskvandsmuslinger kan dog også være virkeligt store. Dette er en Stor dammusling (Anodonta cygnea) fra en sø i Ravnsholt Skov. Skaldens ringe er årringe. Muslingen til venstre er i hvert fald 15 år gammel. De kan blive over 20 år.
Dammuslingerne ligger nedgravet i bunden og suger vand ind, som de filtrerer med deres gæller og æder det spiselige plankton. De kan flytte sig rundt med deres muskuløse fod. Den kan ses på muslingen til højre.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet