Mit personlige forhold til arbejdet som naturvejleder:

Jeg var så heldig at blive født som biolog. Med blik for naturens mangfoldighed og trang til at forstå dens sammenhænge.

Og intet i naturen kan forstås uden set i lyset af evolutionen. Til gengæld er det helt utroligt, hvad man kan forstå af livet, hvis man forstår evolutionen. Både de små detaljer; og de helt store hvorfor-spørgsmål, som mange mennesker mener slet ikke kan besvares.

Da dette engang i min ungdom gik op for mig, oplevede jeg det som en sand åbenbaring, som jeg selvfølgelig måtte dele med mine medmennesker, og det tog mig efterfølgende flere år som underviser for alvor at erkende, at der faktisk findes en del mennesker, for hvem biologi er og forbliver inderligt ligegyldigt. Uanset hvordan stoffet præsenteres. 

Til at bearbejde denne skuffelse hjalp det mig at erkende, at naturen er mangt og meget andet end biologi. Det at færdes i naturen giver mulighed for at tilfredsstille masser af menneskelige behov ud over de intellektuelle.

  • Naturen giver os mulighed for unikke oplevelser. Oplevelser af skønhed, af sammenhæng, af undren og af gru.

  • Naturen giver os mulighed for at bruge og skærpe vore sanser. Den er fuld af duft og smag, af lyde og synsindtryk og af alle mulige berøringsindtryk.

  • Naturen giver os mulighed for at bruge kroppen på andre og mere udfordrende måder end vi er vant til. Som når vi beklatrer et træ, forcerer en grøft eller kaster os i en bladbunke. 

  • Naturen giver grænseløs inspiration til vore skabende evner. Både når vi forsøger at genskabe naturens former, og når vi anvender naturens materialer i helt nye sammenhænge. 

  • Naturen stimulerer fantasien og inspirerer til leg og historiefortælling. 

  • Naturen styrker fællesskab og sociale relationer. Her kan vi bruge hinanden - og hygge os. Er der noget som en aften sammen omkring et knitrende bål? 

  • Og naturen giver mulighed for tilfredsstillelse af vore helt fundamentale behov for at jage og samle og gå på opdagelse. Og det endda uden at skulle betale ved kassen til sidst. 

Hele denne vidunderlige Naturens Verden, med alle dens muligheder, er det min opgave som naturvejleder at forsøge at åbne - eller bare udvide en smule - for mine brugere.  

Der er noget for alle!
Det er en nem og taknemmelig opgave
J
   

Hilsen Bjørli

 


ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til biolog