Kodriver

Kodriver - Primula - er planter med 5 tallige blomster på bladløse stængler og kronblade, der er sammenvoksede til et rør i den nedre del.
Det mærkelige navn betyder kodrevler - kopatter. Man har syntes, at blomsterstanden lignede et yver.
Navnet primula betyder "den første". Det er forårsplanter.
Fladkravet kodriver (Primula elatior) er en smuk engblomst, der blomstrer allerede i april. Den er meget udbredt på mane af Allerøds velplejede enge.
Her er det Fladkravet kodriver i Børstingerød Mose.
Støvfanget helt nede i bunden og støvblade i kanten af kronrøret. Støvfanget helt oppe i toppen af kronrøret og støvbladene i bunden.
For at undgå selvbestøvning, har kodriver-blomster heterostyli. Det betyder, at der findes forskellige udformninger at blomsterne, som forhindrer, at pollen kan ramme støvfanget på blomster på samme plante.
Ovenfor ses de to typer blomster hos fladkravet kodriver.
Pollen fra den ene blomst vil kunne ramme støvfanget på den anden, når en bi roder rundt, men ens blomster vil sjældent bestøve hinanden. Alle blomster på samme plante er ens.
 
I bynære områder ser man ofte kodrivere med underlige farver. Det skyldes at de vilde kodrivere hybridiserer med forædlede primulare i haverne.
 
Efter blomstringen sætter kodriverne kapsler, som åbner sig for frøene med en lille krone.
De er også ganske søde.
Hulkravet kodriver har mindre og gulere blomster end den fladkravede. De to arter står ofte sammen, og de danner hybrider, der ligner mellemting. Den hulkravede danner også hybrider med haveformer, så blomsterne får underlige farver.
Storblomstret kodriver - Primula vulgaris - er knyttet til muldrig bundi skove.
 
Vandrøllike - Hottonia palustris - er en vandplante, som tilhører primula-familien, men ikke primula-slægten, som de andre på siden. Man kan dog godt se, at blomsterne ligner.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til livet Tilbage til frøplanter