Andemad

Om sommeren er mange småsøer dækket af andemad. Disse planter kræver en del næring i vandet, og vandet skal være ret stillestående. Når der som nedenfor er et tykt lag andemad i en tørvemose, skyldes det næringsberigelse.
Vi har 4 arter andemad i Danmark. Der er tale om blomsterplanter, selv om de er så små, og faktisk skulle de ind imellem blomstre, selv om man næppe lægger mærke til det.

Den almindeligste art er Liden andemad (Lemna minor),som kun har en enkelt rod. Roden holder bladpladen på ret køl i vandet.
Ovenfor ses Liden andemad dække vandet. Der er dog blandet enkelte planter af Stor andemad ind.
Ser man på andemad-blade i mikroskop, kan man se at cellerne på undersiden ligner puslespilbrikker.
Her er det Stor andemad (Lemna polyrrhiza). Dens artsnavn betyder "mangerodet". Den kræver mere næring end Liden andemad, og er ikke helt så almindelig.
Den sidste art er Tyk andemad, som jeg ikke har billeder af. Den gror i meget stærkt næringsberiget vand.
 

Korsandemad (Lemna trisulca) er afvigende ved at gro under vandoverfladen. Dermed lukker den ikke af for lyset som de andre arter, der har det med at dræbe bundvegetationen.

     
  Korsandemad er glimrende byggemateriale for nogle arter af vårfluelarver, som bygger deres huse af de grønne blade.
     
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til livet Tilbage til frøplanter