æ

Gærdesmutte

Gærdesmutten er vores nætmindste fugl. Den er standfugl og i hårde vintre går bestanden meget tilbage. Da den kan få et hav af unger, kommer bestanden dog som regel hurtigt på fode igen.
Selv om fuglen er så lille, så har den en meget kraftig stemme. Det lyder lidt, som om den råber.
I vintre med sne er det svært for gærdesmutten at finde de insekter, som de lever af. Da finder man dem ofte ved rindende vand, hvor de finder småinsekter i vandet.
Nedenfor er det gærdesmuttespor ved huller i isen i en mose.
Gærdesmutter laver nydelige små lukkede reder, som de kan passe ind i alle mulige hulheder: over vinduer, mellem trærødder, under cykelsadler og lignende steder. Hvis man går i egeskov kan man fnde rederne i de vanris træerne daner, hvis der kommer lys på stammerne.
Det er hannerne, der laver de fine reder, hvorefter de fremviser rederne for hunnerne. Det gælder om at få så mange hunner som muligt.
Gærdesmutterne yngler hele sommeren, og det er ikke sjældent at se nyudfløjne unger sidst i august.
De er meget kære.
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til livet
Tilbage til fugle