Andre dyrespor i skoven
Spor, der ikke er fodspor, bosteder, lort eller føderester.

Både pattedyr og fugle skifter mellem sommer- og vinterdragt. Hvis der ligger sne er det let at finde de lange hår fra både rådyr og hare. Harens hår - ovenfor - er meget bløde, mens rådyret er mere stridhåret. Her har haren gnavet pilebark og en tot hår har siddet fast.

Finder man æggeskaller, som er åbnet fint hele vejen rundt, så er ægget blevet klækket. Det er fugleungen der drejer sig rundt inden i ægget og prikker hul med en lille ægtand, som sidder på næbbet.  Forældrefuglen lægger toppen ind i resten af skallen og flyver væk med det hele, så skallen ikke røber reden. Her er det et dueæg.

Her ligger rådyrpels. Rådyret kan allerede begynde at fælde sin grå vinterpels sidst i februar.
Nedenunder sidder den glatte brune sommerpels.

Fugle fælder regelmæssigt deres fjer, men skovfuglene fælder dog ikke så mange fjer ad gangen, at de mister flyveevnen. Her er det en fjer fra en flagspætte.

Om foråret fjerner bukkene basten fra deres opsats ved at gnubbe geviret mod småtræer og buske. Samtidig grubber de barken af, som man ser nedenfor og til højre. På det ene billede kan man også se, at bukken har skrabet i jorden imens.
Også senere på sommeren fejer råbukkene, men så er det for at duftmarkere.

Om efteråret fælder råbukken så sin opsats, som man kan finde i skovbunden, hvis man er meget heldig. Den er svær at få øje på.

Mærkelige stykker blodigt skind kan man undertiden finde om foråret og undre sig meget over. Det er den bast, der har siddet på råbukkenes gevir (opsats) mens det groede. Når geviret er færdigt, gnupper bukken basten af mod grene og unge stammer. - Men det er sjældent at finde den, for bukken æder den som regel.


Døde spidsmus finder man ofte. Disse dyr ædes nemlig ikke af ret mange rovdyr, fordi de smager ilde på grund af deres moskuskirtler.
Af de fleste andre dyr finder man som regel kun knoglerester - som rådyrkraniet til højre.
 

Denne indtørrede ræv blev fundet under er gammelt skur her i Allerød. Den er helt mumificeret, og kan ses på Vestre Hus. På undersiden kan man se skelettet. Andre dyreskeletter kan ses her.

Et af de mere specielle dyrespor: aftrykket efter en due, der er fløjet mod ruden. Hver fjer ses tydeligt, som det fremgår af detaljen nedenfor.
Det tydelige aftryk skyldes, at mange fugle har områder med pudderdannende dun til pleje af fjerene. Især duer er støvede.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Tilbage til dyrespor

 
  Bjørli Lehrmann