Udstoppede dyr på Vestre Hus

På Vestre Hus findes efterhånden en pæn samling af dyre-præparater. Det er mest dyr, der hører til i skoven, men enkelte dyr er foræringer og mere specielle. Her er det fuglene. Pattedyr og andre her.

Fugle
 
   
Skovhornugle (ovenfor) og til højre natugle (Strix aluco) fjerpudsende og flyvende.  
 

Knopsvane

Spurvehøg

Gråkrager. Den ene er lavet, så man kan se, hvad der er inden i et udstoppet dyr.

Ringdue og skovskade. Disse fugle er meget almindelige i skoven.
 

Solsort, sangdrossel og - bagerst - stær. Stæren møder man ikke i skoven.

Tjur. Denne fugl findes ikke i Danmark, men centret har fået den foræret - og den er flot.

Husskade (Pica pica) Duehøg (Accipiter gentilis)

Fiskehejre (Ardea cinerea)

Skovspurve

Stor flagspætte og Sortspætte. Der er mange spætter i Ravnsholdt Skov. Dog normalt kun ét par sortspætter.
Musvåge (Buteo buteo). Ses ofte kredsende over skoven, hvor den udstøder miauende skrig.

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Fuglekonge (Regulus regulus)

Allike (Corvus monedula)

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Musvit og jernspurv

Ravn (Corvus corax)

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes).

Kernebider.

Skovsneppe (Scolopax rusticola)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Fasanhøne  (Phasianus colchicus)
Gråand (Anas platyrhynchos)
 
 
Isfugl
Hættemåge

Topskarv
 
Havørn - til højre kongeørn, havørn og musvåge forrest.
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden
. Videre til udstoppede pattedyr