Blomsterfarver

Anthocyanin er et farvestof, der er meget udbredt hos landlevende planter. Dette stof findes dels i blade, hvor det skærmer for den skadelige UV-stråling fra solen; og dels i blomster, hvor det tjener til at tiltrække insekter. Anthocyaniner giver blomster røde, blå og undertiden gule farver.
En interessant egenskab ved dette farvestof er, at det skifter farve efter surhedsgraden. Antocyanin er rødt i surt miljø og blåt i basisk.
Forsøget her er en rigtig naturtryllekunst, som er meget nem at udføre.

Materialer: rødkål, kogende vand, et par glas, citron og natron.
Skær nogle strimler af rødkålen, kom dem i et glas og hæld kogende vand over. Vandet farves straks blåt.
Hæld det blå vand i et andet glas og dryp citronsaft i. Straks skifter farven til rødt. Drys så lidt natron i glasset og farven bliver atter blå.

Dette demonstrationsforsøg kan fint indlede et ekskursion om naturens farver. På turen kan man gentage øvelsen ved at vifte blå blomster over en myretue og se dem blive røde når myrerne sprøjter myresyre på dem. Se her. - Et andet forsøg kan ses her.

Evolutionært er anthocyanin et spændende stof. Det findes kun hos planter på landjorden, men her er det meget udbredt. Det er sandsynligt, at farvestoffet oprindeligt har fungeret som UV-skjold hos de første planter, der invaderede landjorden. Den gang manglede ilt i atmosfæren, hvorfor også ozonlaget manglede til afskærmning for den energirige ultraviolette stråling.
De første insekter, som siden tog det tørre miljø i besiddelse, kan så have udviklet en særlig følsomhed for netop det UV-lys disse stoffer tilbagekaster, fordi det har kunnet hjælpe dem til at finde frem til de planter de levede af.
Senere i evolutionsforløbet har planterne så taget disse stoffer i anvendelse for at tiltrække bestøvere. Anthocyanin tilbagekaster fortsat især ultraviolet lys, hvilket insekter fortsat er meget følsomme overfor. Vi selv kan ikke se ultraviolet.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden ihjerner.gif (1431 bytes) Tilbage til idéer

Tilbage til
undervisning