Hvordan får man adgang til at bruge centret?

 
Som hovedregel skal man være en institution i Allerød Kommune, og man skal have købt en andel. Andelen betales årligt – i forbindelse med årsskiftet – hvor pengene betales via intern afregning.  

En årlig andel koster for:

Kommuneskoler

2500 kr.

Børneinstitutioner, SFO'er og små skoler.

800 kr.

Andelsbrugere kan også holde forældrearrangementer på stedet, men de koster 500 kr. pr. gang.

Endvidere kan institutioner indenfor kommunen som ikke er andelsbrugere købe sig til enkeltarrangementer. De koster også 500 kr.
Centret udlejes ikke til private formål.

Hvad får man så for andelen?
For daginstitutionerne med en andel gælder, at de altid kan ringe eller maile (bjle@alleroed.dk) og bestille 2 arrangementer. Som regel vil der være tale om ture i skoven med vejleder, tematiseret efter årstid, interesser og aldersgruppe; men der kan også være tale om indendørssysler såsom fremstilling af skum- eller perledyr, historiefortælling eller lysbilledforedrag.
Så snart et af arrangementerne er afholdt, kan man bestille et nyt.
Jeg kan ikke love noget fast antal arrangementer for hver institution, men det gennemsnitlige antal arrangementer pr. institution ligger på
knap 3 om året.

Når det gælder skolerne ringer den enkelte lærer selv og bestiller tid. Hver klasse kan dog højst få 2 arrangementer årligt. Skolerne får i gennemsnit 11 arrangementer hver om året, mange dog uden vejleder.
Statistik over centrets aktiviteter kan ses her
Alle andelsbrugere er velkomne til at låne udstyr og lokaler uafhængigt af dette system. Ring blot i forvejen og hør, om der er plads.

     Alle arrangementer aftales med Bjørli ved at ringe  på telefon: 48172120 eller ved at sende en mail.

 

 

 

 

 

 
   
     
Klik på

EVA

for at se brugernes seneste evaluering af centrets ydelser.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden