Brugernes evaluering af Vestre Hus 2001

 
Sidst i november 2001 udsendte jeg fra Vestre Hus evalueringsskemaer til andelsbrugerne blandt skoler og institutioner.
Børneinstitutionerne fik et skema hver, mens skolerne hver fik en bunke til anbringelse på lærerværelset, så de enkelte lærere, som havde haft ture til centret, kunne besvare skemaet.

Jeg fik 21 skemaer tilbage fra institutioner (ud af 30 mulige = 70%) og 15 skemaer fra skolelærere (ikke muligt at angive procentdel).

Det samlede resultat ser således ud:
Skalaen gør fra 1 (ringest) til 5 (bedst).

Arrangementernes generelle kvalitet 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5   4,88
Arrangementernes faglige kvalitet 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,81
Tilpasning til målgruppen 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,81
Antal arrangementer 1 2 4 4 5 3 5 1 4 3 5 3 5 2 4 4 1 5 2 3 2 4 3 2 3 5 5 5   5 5 5 3 4 2 2 3,46
Kontaktmuligheder 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5   5 5 5 5 5 4,54
Udstyr 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3,5     5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,87
Lydhørhed 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3   5 5 5 5 5 4 4,79
Udvikling 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5   4,69
Prisen på en andel   4 5 5 4 3 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 4   5 4   5   4   5 5           5 3     4,38
Hjemmesiden   5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5   5       5 4 4 5 5   5             4,71
Sidste kolonne er gennemsnittet

Og som graf:

Og fordelt p� skoler og institutioner:

Institutioner
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3,5 5   4,8
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4,7
5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4,7
1 2 4 4 5 3 5 1 4 3 5 3 5 2 4 4 1 5 2 3 4 3,3
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4,6
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3,5 5 4,8
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 4,9
5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4,7
4 5 5 4 3 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 4   5 4 3 4,3
5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5   5   4,7
skoler
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,9
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,9
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,9
2 4 3 2 3 5 5 5   5 5 5 3 2 2 3,6
2 4 4 5 5 4 5 5 4 5   5 5 5 5 4,3
  5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,9
5 5 4 5 4 5 5 5 3   5 5 5 4 5 4,6
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4   5 4,6
5   4   5 5           5  

4,8

    5 4 4 5 5   5         4,7

Kommentarer til tilfredshedsmålingen 

Tusind tak for jeres besvarelser J 

Succeskriteriet hed 4 eller derover for sp�rgsm�l 1-3 og 5-10. S� succesen er hjemme � hvilket nu ikke skal tvinge mig til at hvile p� laurb�rrene. 

For spørgsm�l 4 (om antallet af arrangementer) har jeg ikke defineret noget succeskriterium, og da det - ikke uventet - er her den st�rste utilfredshed ligger, vil jeg tage dette sp�rgsm�l f�rst: 

En del brugere har udtrykt ønske om flere ture og kortere ventetid, og der bliver ogs� henvist til forholdene i gamle dage (1997), hvor hver enkelt bruger kunne f� betydeligt flere ture.

Desv�rre er jeg ikke i stand til at rekonstruere forholdene fra dengang:
1. Centret var nystartet, s� der var f�rre brugere. 
2. Skolerne havde endnu ikke f�et �jnene op for centrets muligheder. 
3. Og s� var vi f�rst og fremmest to om at deles om arbejdet.

Med hensyn til 1 og 2, s� kan jeg ikke n�gte institutioner adgang til at tegne andel, hvis de ligger i Aller�d � og bestyrelsen har for nuv�rende besluttet en fifty-fifty deling af tiden mellem skoler og institutioner.

Med hensyn til punkt 3, s� kan det n�ppe heller lade sig g�re, at vi igen fast bliver to om at passe centret. Min arbejdsindsats dengang var gratis for kommunen (jeg var i puljejob) - og der er ikke mange arbejdsl�se med de rette kvalifikationer til r�dighed i dag (jeg har kontakt til arbejdsformidlingen). 
En egentlig fastans�ttelse af endnu en medarbejder ville enten kr�ve merbevilling fra kommunen � hvilket vi godt kan lade ude af betragtning � eller en mangedobling af brugerbetalingen (den nuv�rende brugerbetaling d�kker kun ca. 10 procent af min l�n), hvilket heller ikke er realistisk.

Endelig kunne man sp�rge, om ikke jeg bare kunne tage nogle flere ture. Men det kan jeg slet ikke klare!

I 1997 havde jeg og John 352 arrangementer til sammen. I 2001 klarede jeg alene 217 arrangementer. 
Det er rigtigt mange!
I m� t�nke p�, at turene ikke er det eneste, jeg laver. Jeg har mange andre pligter af b�de praktisk, administrativ og servicem�ssig art.
Af grafen herunder fremg�r det, hvor mange ture danske naturvejledere gennemsnitligt har om �ret (omregnet til �rsv�rk, da mange naturvejledere er deltidsansat) Heraf fremg�r, at mine 217 ture ligger en del over gennemsnittet.  


Men jeg vil gerne g�re, hvad der st�r i min magt, for at give flere ture.

I f�rste omgang pr�ver jeg med praktikanter. Jeg skulle have haft en praktikant i efter�ret. Jeg f�r �n i januar. Og jeg h�ber p� �n til for�ret.

S� f�r vi se, hvordan det sp�nder af.  

Spørgsmål 1-3 handler om arrangementernes kvalitet og tilpasning til m�lgruppen. Her er tilfredsheden stor, dog st�rst blandt skolefolkene (de st�rre b�rn).  
Det er nok ogs� her, min styrke ligger; men jeg vil da have i baghovedet, at jeg skal pr�ve at blive st�rkere til de sm�.

Sp�rgsm�l 5. Tilfredsheden med kontaktmulighederne til centret er st�rre, end jeg havde forventet. Her er dog ogs� en vis spredning. Jeg g�r mig bestemt umage; men jeg vil pr�ve at huske at tage mobilen (samme nummer som alm. telefon) i lommen, n�r jeg render rundt p� centret udenfor telefonens h�revidde.

Og s� vil jeg lige fort�lle, at jeg bruger Duetsvar som telefonsvarer. Det giver nemlig nogen fordele med hensyn til omstilling. Men dermed kan I godt risikere at f� fat i min telefonsvarer, hvis jeg taler i telefon med en anden. Det kan give en kedelig oplevelse af, at jeg ikke passer min telefontid � hvilket jeg da som regel g�r. 

Sp�rgsm�l 6. Tilfredsheden med lydh�rheden er god nok. Men en enkelt har bem�rket, at brugerm�derne i marts savnes.

Det skal dog blive en saga blot! Selvf�lgelig skal vi holde m�der til f�lles inspiration. Jeg har afsat onsdag d. 6.marts 14-16 til form�let. 

Sp�rgsm�l 7 (om udstyret). Tilfredsheden er stor � og har man �nsker skal man bare komme med dem. F.eks. p� m�det 6. marts. Jeg er meget lydh�r ����� ;-) 

Sp�rgsm�l 8. Generel tilfredshed med centrets udvikling; men ingen grund til at hvile p� laurb�rrene. 

Sp�rgsm�l 9 (prisen).
Prisen er fastsat af bestyrelsen. De fleste er tilfredse, nogle endda s�rdeles tilfredse, men enkelte er meget utilfredse.

Jeg har imidlertid lavet et rundsp�rge p� forskellige naturskoler, for at h�re hvad deres pris er for arrangementer. Det er sv�rt at sammenligne, da nogle tager et bel�b pr. barn, andre pr. time og atter andre pr. arrangement. Men hvordan man end vender det, s� ligger Vestre Hus i den absolut billigste ende. Brugerbetalingen udg�r kun lidt over 5% af centrets drift.

N�r nogle alligevel er s� utilfredse, skyldes det nok, at man fik meget mere for pengene de f�rste �r efter centrets start. Men de tider kan n�ppe genskabes. Jeg kan derfor kun bede om, at man vurderer prisen efter om det man f�r er pengene v�rd - og ikke sammenligner med, hvad man fik engang. 

Sp�rgsm�l 10. Hjemmesiden kan de fleste lide, men den �bnes ikke meget af centrets brugere. Det er imidlertid et fremragende sted at gemme id�materiale og data, som til enhver tid og alle vegne kan hentes frem. S� jeg forts�tter ufortr�dent med at l�gge ting ud p� nettet J
Flere n�vner i deres kommentarer en beklagelse over, at centret var ude af brug i en periode, mens det blev benyttet til husning af Lynge Skoles elever. Det b�r dog i den forbindelse n�vnes, at n�sten alle planlagte arrangementer i denne periode blev afholdt under en eller anden form. 

Lynge Skole var ude af Vestre Hus f�r 1. november, ganske som lovet af kommunen.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
data