Brugernes evaluering af Vestre Hus 2001

 
Sidst i november 2001 udsendte jeg fra Vestre Hus evalueringsskemaer til andelsbrugerne blandt skoler og institutioner.
Børneinstitutionerne fik ét skema hver, mens skolerne hver fik en bunke til anbringelse på lærerværelset, så de enkelte lærere, som havde haft ture til centret, kunne besvare skemaet.

Jeg fik 21 skemaer tilbage fra institutioner (ud af 30 mulige = 70%) og 15 skemaer fra skolelærere (ikke muligt at angive procentdel).

Det samlede resultat ser således ud:
Skalaen går fra 1 (ringest) til 5 (bedst).

Arrangementernes generelle kvalitet 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3,5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5   4,88
Arrangementernes faglige kvalitet 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4,81
Tilpasning til målgruppen 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,81
Antal arrangementer 1 2 4 4 5 3 5 1 4 3 5 3 5 2 4 4 1 5 2 3 2 4 3 2 3 5 5 5   5 5 5 3 4 2 2 3,46
Kontaktmuligheder 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5   5 5 5 5 5 4,54
Udstyr 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3,5     5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4,87
Lydhørhed 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3   5 5 5 5 5 4 4,79
Udvikling 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5   4,69
Prisen på en andel   4 5 5 4 3 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 4   5 4   5   4   5 5           5 3     4,38
Hjemmesiden   5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5   5       5 4 4 5 5   5             4,71
Sidste kolonne er gennemsnittet

Og som graf:

Og fordelt på skoler og institutioner:

Institutioner
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3,5 5   4,8
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4,7
5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4,7
1 2 4 4 5 3 5 1 4 3 5 3 5 2 4 4 1 5 2 3 4 3,3
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4,6
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3,5 5 4,8
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5 4,9
5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4,7
4 5 5 4 3 5 2 4 5 5 3 5 5 5 5 4   5 4 3 4,3
5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5   5   4,7
skoler
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,9
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4,9
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4,9
2 4 3 2 3 5 5 5   5 5 5 3 2 2 3,6
2 4 4 5 5 4 5 5 4 5   5 5 5 5 4,3
  5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4,9
5 5 4 5 4 5 5 5 3   5 5 5 4 5 4,6
5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4   5 4,6
5   4   5 5           5  

4,8

    5 4 4 5 5   5         4,7

Kommentarer til tilfredshedsmålingen 

Tusind tak for jeres besvarelser J 

Succeskriteriet hed 4 eller derover for spørgsmål 1-3 og 5-10. Så succesen er hjemme – hvilket nu ikke skal tvinge mig til at hvile på laurbærrene. 

For spørgsmål 4 (om antallet af arrangementer) har jeg ikke defineret noget succeskriterium, og da det - ikke uventet - er her den største utilfredshed ligger, vil jeg tage dette spørgsmål først: 

En del brugere har udtrykt ønske om flere ture og kortere ventetid, og der bliver også henvist til forholdene i gamle dage (1997), hvor hver enkelt bruger kunne få betydeligt flere ture.

Desværre er jeg ikke i stand til at rekonstruere forholdene fra dengang:
1. Centret var nystartet, så der var færre brugere. 
2. Skolerne havde endnu ikke fået øjnene op for centrets muligheder. 
3. Og så var vi først og fremmest to om at deles om arbejdet.

Med hensyn til 1 og 2, så kan jeg ikke nægte institutioner adgang til at tegne andel, hvis de ligger i Allerød – og bestyrelsen har for nuværende besluttet en fifty-fifty deling af tiden mellem skoler og institutioner.

Med hensyn til punkt 3, så kan det næppe heller lade sig gøre, at vi igen fast bliver to om at passe centret. Min arbejdsindsats dengang var gratis for kommunen (jeg var i puljejob) - og der er ikke mange arbejdsløse med de rette kvalifikationer til rådighed i dag (jeg har kontakt til arbejdsformidlingen). 
En egentlig fastansættelse af endnu en medarbejder ville enten kræve merbevilling fra kommunen – hvilket vi godt kan lade ude af betragtning – eller en mangedobling af brugerbetalingen (den nuværende brugerbetaling dækker kun ca. 10 procent af min løn), hvilket heller ikke er realistisk.

Endelig kunne man spørge, om ikke jeg bare kunne tage nogle flere ture. Men det kan jeg slet ikke klare!

I 1997 havde jeg og John 352 arrangementer til sammen. I 2001 klarede jeg alene 217 arrangementer. 
Det er rigtigt mange!
I må tænke på, at turene ikke er det eneste, jeg laver. Jeg har mange andre pligter af både praktisk, administrativ og servicemæssig art.
Af grafen herunder fremgår det, hvor mange ture danske naturvejledere gennemsnitligt har om året (omregnet til årsværk, da mange naturvejledere er deltidsansat) Heraf fremgår, at mine 217 ture ligger en del over gennemsnittet.  


Men jeg vil gerne gøre, hvad der står i min magt, for at give flere ture.

I første omgang prøver jeg med praktikanter. Jeg skulle have haft en praktikant i efteråret. Jeg får én i januar. Og jeg håber på én til foråret.

Så får vi se, hvordan det spænder af.  

Spørgsmål 1-3 handler om arrangementernes kvalitet og tilpasning til målgruppen. Her er tilfredsheden stor, dog størst blandt skolefolkene (de større børn).  
Det er nok også her, min styrke ligger; men jeg vil da have i baghovedet, at jeg skal prøve at blive stærkere til de små.

Spørgsmål 5. Tilfredsheden med kontaktmulighederne til centret er større, end jeg havde forventet. Her er dog også en vis spredning. Jeg gør mig bestemt umage; men jeg vil prøve at huske at tage mobilen (samme nummer som alm. telefon) i lommen, når jeg render rundt på centret udenfor telefonens hørevidde.

Og så vil jeg lige fortælle, at jeg bruger Duetsvar som telefonsvarer. Det giver nemlig nogen fordele med hensyn til omstilling. Men dermed kan I godt risikere at få fat i min telefonsvarer, hvis jeg taler i telefon med en anden. Det kan give en kedelig oplevelse af, at jeg ikke passer min telefontid – hvilket jeg da som regel gør. 

Spørgsmål 6. Tilfredsheden med lydhørheden er god nok. Men en enkelt har bemærket, at brugermøderne i marts savnes.

Det skal dog blive en saga blot! Selvfølgelig skal vi holde møder til fælles inspiration. Jeg har afsat onsdag d. 6.marts 14-16 til formålet. 

Spørgsmål 7 (om udstyret). Tilfredsheden er stor – og har man ønsker skal man bare komme med dem. F.eks. på mødet 6. marts. Jeg er meget lydhør …………… ;-) 

Spørgsmål 8. Generel tilfredshed med centrets udvikling; men ingen grund til at hvile på laurbærrene. 

Spørgsmål 9 (prisen).
Prisen er fastsat af bestyrelsen. De fleste er tilfredse, nogle endda særdeles tilfredse, men enkelte er meget utilfredse.

Jeg har imidlertid lavet et rundspørge på forskellige naturskoler, for at høre hvad deres pris er for arrangementer. Det er svært at sammenligne, da nogle tager et beløb pr. barn, andre pr. time og atter andre pr. arrangement. Men hvordan man end vender det, så ligger Vestre Hus i den absolut billigste ende. Brugerbetalingen udgør kun lidt over 5% af centrets drift.

Når nogle alligevel er så utilfredse, skyldes det nok, at man fik meget mere for pengene de første år efter centrets start. Men de tider kan næppe genskabes. Jeg kan derfor kun bede om, at man vurderer prisen efter om det man får er pengene værd - og ikke sammenligner med, hvad man fik engang. 

Spørgsmål 10. Hjemmesiden kan de fleste lide, men den åbnes ikke meget af centrets brugere. Det er imidlertid et fremragende sted at gemme idémateriale og data, som til enhver tid og alle vegne kan hentes frem. Så jeg fortsætter ufortrødent med at lægge ting ud på nettet J
Flere nævner i deres kommentarer en beklagelse over, at centret var ude af brug i en periode, mens det blev benyttet til husning af Lynge Skoles elever. Det bør dog i den forbindelse nævnes, at næsten alle planlagte arrangementer i denne periode blev afholdt under en eller anden form. 

Lynge Skole var ude af Vestre Hus før 1. november, ganske som lovet af kommunen.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
data