Alger

Alger udgør absolut ikke nogen systematisk enhed.
Organismer inddeles jo normalt efter slægskab, og i en naturlig gruppe - monofyletisk - skal alle individer være nærmere beslægtet med hinanden end med individer udenfor gruppen. Pattedyr udgør en sådan gruppe, og frøplanter, fugle, græsser o.s.v. - men altså ikke alger. De forskellige algegrupper har deres rod langt, langt tilbage i den evolutionære historie, og de tilhører endog ikke engang samme rige, da nogle er protister, andre er planter. Grønalgerne er nærmere beslægtet med frøplanterne end med de andre alger.
Man bliver nødt til at have en mikroskop med god forstørrelse, hvis man skal kigge på ferskvandsalger, men så er det også en helt ny verden af fantastiske former, der åbenbarer sig for ens undrende blik.
Se nu blot her. Lidt snask i et fuglebad viser sig at rumme en utrolig rigdom af liv.
Her er vist nogle almindelige alger på land og i ferskvand.
Cyanobakterier (Blågrønalger) Gulalger Kiselalger Grønalger
Dinoflagelater - furealger Gulgrønalger Rødalger Euglena
Bedste måde at fange alger på er med et planktonnet, enten på stang eller i snor, så det kan trækkes efter en båd. Men man kan også fange mange planktonalger med et almindeligt dafnienet. Man slipper dog ikke for at bruge et mikroskop, for planktonalger er meget små, og også de større alger kræver forstørrelse, før de kan bestemmes.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet Andet
mikroliv
Frøplanter