Kollerød Lergrav

Kollerød lergrav er privatejet, så man kan ikke bare gå rundt i området. Det giver så fuglene fred, og man har et strålende udsyn over vådområdet fra vejen.
Graven er levested for masser af vandfugle, men har de sidste år været truet af tilgroning og dræning.
I 2011 har Allerød Kommune indgået en aftale om naturpleje med ejeren af området. Der er blevet hegnet og køer vil forhindre yderligere tilgroning.
Det blev så ikke køer, men her går heste.
Sommeren 2014 har været meget tør, og den følger efter en tør vinter efter en tør sommer. I efteråret 2014 er der ikke meget vand i lergraven.
Juli 2016 - masser af grågæs.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle