Naturperler i Allerød

  

1.   Ravnsholt Skov. Statsskov med Vestre Hus Børnenaturcenter.
2.   Tokkekøb Hegn. Statsskov. Mod syd hundeskov, mod nord med store fine søer og et rigt dyreliv.
3.   Børstingerød Mose. Meget smuk, delvis kommunal, delvis privatejet mose. Fra rigkær til ekstremfattigkær.
4.   Uggeløse Skov – Statsskov. Der er en motionsbane i den nordre del af skoven
5.   Krogenlund og småsøerne – Statsskov og frodig eng.
6.   Terkelskov – Statsskov – spændende kuperet skov på kalkholdig bund. Det meste udlagt som urørt skov.
7.   Bastrup Sø - med Bastrup stentårn
8.   Allerød Sø og Kattehale Mose. Kommunalt velplejet varieret naturområde. Delvis med afgræsning og slåning.
9.   Uggeløse Sø – indgang fra Mosegårdsvej. Her er fundet Sumphullæbe (en sjælden orkidé)
10.  Lynge grusgrav vest – Kommunalt område afgræsset af kvier.
11.  Årtusindskifteskoven. Ny meget varieret kommunal skov.

12.  Filet'en. Område af Farum Lillevang med gammelt arboret.

13.  Kollerød Lergrav – privat. Her ser man på vandfugle fra vejen.
14.  Ravnsholt Overdrev. Prisbelønnet kommunalt anlæg med naturlegeplads, småvandhuller og afgræsning.
15.  Geddemosen. Kommunalt plejet område med fin blomstereng.
16.  Græseng ind mod militært område.
17.  Militære områder: Høvelte, Sandholm, Sjælsmark. Man må besøge området, når der ikke er øvelse.
18.  Sortemosen. Privatejet, fredet tørvemoseområde. Meget spændende flora.
19.  Sønderskov. Meget fredelig skov med mange rådyr.
20.  Scandinavian Golf Club. Gammelt militært område, som nu er golfbane.
21.  Langesø ådal. Afvandet sø. Nu et meget smukt landskab som længe har været under fredning.
22.  Mølleåen. Den smukke Mølleå starter sit løb imellem Buresø og Bastrup Sø.
23.  Rørmosen og PP-skoven. Nyt naturområde, som både har en rekreativ og en vandopsamlende funktion.
24. Sjælsø-stien. Udsigtssti langs Sjælsø med fugleskjul.
25. Store Rosenbusk. Offentlig sti langs grusgrav.

Allerød er også åbent landbrugsland, selv om der godt nok ikke er nogen malkekøer.

Her er det marker ved Vassingerød. Og en masse himmel.

 

Allerød Kommunes markante træer kan ses her.

 
Nedenfor er det kornmarker ved Kollerød.
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden