Militære områder: Høvelte, Sandholm, Sjælsmark.

De militære områder ved Blovstrød blev åbnet for offentligheden i 2012, når der ikke er øvelse. Det er der dog som regel.
Man kan se her, når der er øvelse. Samme sted ligger et ordentligt kort over området og en publikumfolder. Området er særdeles spændende og varieret. Det er dog ikke for dårligt gående eller folk med barnevogne. Her kører kampvogne, så her er bulet og pløret.
De to kort ovenfor viser det samme område. Til venstre er det militærets kort, til højre kommunens.
En stor del af området er åbne overdrev med spændende vegetation og flotte udsigter. Her mod Sjælsø.
Her er småsøer og våde områder.
Også stierne er nogle steder meget våde. Her har kampvognene skabt dybe huller i leret.
Her ligger forladte gårde og huse.
Det kan godt ses, at her holdes øvelser. Man finder nye skyttegrave.
Overdrevsvegetationen er ganske varieret.
Her findes den sjældne Lille køllesværmer.
Høvelte Skov er en fin lille frodig og fugtig skov, der ligger på synligt bedre jordbund, end hvad der er sædvanligt for Allerøds skove.
Her gror gamle bøge og flotte, høje asketræer.
Gule anemoner gror ikke andre steder i allerød.
Se bare dette fantastiske gamle egetræ. Den hedder "Sparekasseegen".
Det her er nærkamphuset.
Nærkamphuset indvendigt.
Her står en gammel rusten kampvogn.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle