Vassingerød Old - Scandinavian Golf Club

Vassingerød Old er et tidligere militært øvelsesterræn. Efter at militæret forlod stedet, lå det hen som en særegen mosaik af åbne græsklædte områder, tæt skov og krat og lerede søer.
Militæret efterlod også en del rod og forurening.
Et gammelt øvelsestårn kikker her frem bag en græsklædt bakke. Billedet er fra 2005.
Græsområderne var om sommeren fulde af blomster. Her er det lupiner, som godt nok er en indført og uønsket art, men ganske flot så det ud. I dette område fandtes interessante arter som vortebider og hvepseedderkop.
Skovparti med henrådnende stamme.
Små vandhuller gemmer sig mellem træerne.
Lersøen er ren og her yngler utallige Grønne frøer samt Stor vandsalamander.
I vandet gror kransnålsalger, vejbred skeblad og svømmende vandaks.
Her er også ellesump
 - og hyggelige hulveje.
I efteråret 2006 blev området solgt med det formål at etablere et kombineret golf og naturområde og siden da har store maskiner formet landskabet.
Man har dog været ganske nænsom ved nogle af søerne. Billedet her er fra oktober 2007.
Og nu er vi i 2010 og området er stadig ikke blevet åbnet for offentligheden. Må vi snart komme ind at se???
Det var et naivt håb. I foråret 2011 blev området godt nok erklæret åbent, men den del af området, der er vist på billederne, er omgivet af et 2 meter højt hegn og lukket med den grønne låge, som ses ovenfor. Der er pigge foroven. - Så vil man vide, om der stadig er kransnålsalger og stor vandsalamander i søen og hvepseedderkopper i græsset, må man spørge ejeren af Scandinavian Golf Club, da ingen andre har adgang.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle  

 
     
,