Børstingerød Mose før og nu

I 1984 tog Klavs Nielsen, som dengang var ansat i Allerød Kommune, en række billeder i Børstingerød Mose. Jeg har fundet de samme steder og fotograferet dem 2008. Det er Klavs'  billeder til venstre og mine til højre.
1. Ved mosens store sø. Her er forandringerne til at overse. Utroligt at de to birketræer i forgrunden ikke er blevet tykkere på 24 år!
2. På denne mark nordvest for mosen bliver der slået hø i dag. Den var ulovligt oppløjet i 1984.
3. Den store moseflade under højspændingsmasterne er stadig fyldt med tagrør. Årsagen er den store næringsberigelse der er sket ved Brødeskov Kasernes brug af mosen som modtager af kloakvand gennem mange år. Denne praksis blev først stoppet i 1984.
4. Tornebjerggårds jorde med kogræsning nordøst for mosen. Ganske uændret.
5. Kollerød Å lige efter rensningsanlægget.
6. Engstykke mod vest.
7. Ufremkommeligt pilekrat er der fortsat nok af i den indre del af mosen.
8. Men kæmpebjørnekloen er bekæmpet flot.
9. De næringsrige enge øst for mosen bliver slået hvert år, og har derfor nu en varieret flora.
10. Ud mod stien i øst (gammelt tipvognsspor mod Hammersholt) var der tidligere Kæmpebjørneklo. Området her har været græsset, men gror nu atter til med krat.
11. Tidligere gik der lavvolts højspændingsledninger durk igennem mosen. Masterne er nedlagt, og opvæksten skjuler næsten, hvor de stod. Der står dog stadig meget hæg, der hvor ledningerne løb, og hvor træerne derfor blev holdt nede.
 

På det gamle kort over mosen til venstre kan man se, hvor billederne er taget.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
Børstingerød