Børstingerød Mose

Børstingerød Mose er et af de smukkeste områder i Allerød. Mosen er fredet og plejes af Allerød Kommune.
Mosen har været brugt til tørvegravning, og den er delt i utallige små jordlodder, som ejes af gårde på Lillerøds og Kollerøds jorde, ligesom Allerød Kommune ejer en del af jorden.
Gamle billeder fra mosen kan ses her.
Tallene på kortet angiver hvor billederne nedenfor er taget.
 
1. I den indre del af mosen slynger de birkekransede stier sig mellem tørvegravene.
2. Mange steder er der ellesump. Her kommer kun dyrene. Vi ndre nøjes med at nyde synet fra stierne.
3. Et enkelt sted åbner udsigten sig pludselig mod en stor sø. Her er der blevet gravet tørv industrielt, og tørven er blevet fragtet med tipvognstog til Hammersholt teglværk.
3. Her er bare så smukt!
3. På alle årstider. De mange kvalkved-buske og bævreasp giver mosen røde efterårsfarver.
4. Om sommeren dækkes søen af andemad. Det kan være tegn på, at mosen tidligere har modtaget spildevand, især fra kasernen i Brødeskov. Denne forurening blev først stoppet i starten af 80'erne, og den har tilført mosen alt for mange næringsstoffer.
Tørvemoser er ellers naturligt meget næringsfattige, og så kommer der ikke andemad.
Årsagen kan dog også være, at vandet i mosen strømmer til fra omgivende, gødede marker. Vandet gennemstrømmer mosen og løber videre i Kollerød å.
5. Gennem dette rør lukkede kasernen i årtier spildevand, der kun var mekanisk renset, ud i mosen. Dengang anså man mosen for at være ganske værdiløs.
6. Den nordre sti gennem mosen er græsklædt. Det er græsarten Blåtop, som danner tætte seje tuer på tørvebund.
Her ligger en meget ren og temmelig skjult sø. Her gror kransnålsalger og kildemos i vandet.
9. Nogle tørvegrave er fyldt med almindelig blærerod, frøbid og spæd pindsvineknop.
10. Mosen indeholder også udstrakte moseflader.
10. Tagrørene gror i tørvemos - og der står soldug i tørvemossen.
11. Om vinteren skal man passe på. Mange steder bliver isen aldrig tyk, fordi der dannes sumpgas i bundslammet.
12. Øst for mosen ligger nogle fantastiske åbne afgræssede eller håndslåede engområder.
12. De våde, græssede enge er i maj fyldt med engkarse og vandrøllike.
12. De tørrere områder, som slås med le, dækkes om foråret af flad- og hulkravet kodriver.
12. Senere kommer her fredløs, tvebo baldrian, gul star, mjødurt, angelik, liden skjaller, hjertegræs, seline, majgøgeurt og mange flere.

Ovenfor Tvebo baldrian, som gror i mængde på engene. Til højre han og hunblomster.
13. Et gammelt tipvognsspor er i dag blevet til en charmerende sti, der løber sydøst for mosen mod Hammersholt.
14. Ved denne sti kan man være heldig at møde skotsk højlandskvæg.
15. En grøft går gennem mosen og løber ud i Kollerød å, og hvor grøften kommer ud sydvest for mosen og løber over marken, kan man fiske smådyr i det rene vandløb.
16. Nordvest for mosen ligger Vejs Ende. Vejen ender i mosen.
17. Her kan man opleve utrolige morgenstemninger.
Her er det en solopgang med solsøjle. Den hvide stribe over solen skyldes reflektion i iskrystaller.
Helt ude for enden af Vejs Ende ligger enkelte vidunderlige sommerhuse.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle