Honningbier

 

Honningbien (Apis mellifera) er i Danmark et husdyr, der holdes fordi den samler honning og bestøver blomster. Hvis ikke blomster bliver bestøvet, kommer der nemlig ingen frugt.
Men honningbier erikke hjemmehørende i den danske natur og de udgør en stor konkurrence for de mange arter af vilde bier, som har det svært i vores blomsterfattige kulturlandskab.
Bisamfundene består af en enkelt dronning og dennes døtre - de sterile arbejdere. Disse samfund er fantastisk komplicerede, og bierne er i stand til at kommunikere ganske nøjagtigt med hinanden. De kan endog tage ægte, demokratiske beslutninger. Her vil det føre alt for vidt at forklare mere, men man kan f.eks. se i bogen om Dyrenes Interessante sexliv.


Honningbier bygger lodrette tavler med sekskantede celler. De bygges af voks, som bierne selv udskiller. I nogle af cellerne lægger dronningen æg, og her fodres larverne med honning og pollen. Andre celler fyldes med honning.


Til højre ses vokstavler, som bier har bygget bag på et bistade.

Her til venstre ses honningbier ved indgangen til et bistade. Det er en varm dag, og bierne vifter med vingerne for at skabe ventilation og køle boet ned.

 

Arbejder-honningbi
Selv om honningbier er husdyr,kan de dog godt finde på at stikke af og leve vildt. Her har en flok fundet et hult træ at bo i.
Sådanne samfund går dog  som regel til på grund af angreb fra varroa-miden, som slår bier ihjel.
 
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet Tilbage til de andre årevingede.