Årevingede (Hymenoptera)
Bier, hvepse, myrer.

De årevingedes orden er adfærdsmæssigt så afgjort den mest interessante af alle insektordener. Med et spektrum der strækker sig fra de forholdsvis simple bladhvepse, over enlige bier og hvepse - til de højt organiserede arter som myrer og sociale bier, der evner både indlæring og kommunikation.
Hvepsenes genetik er meget speciel, idet hanner har halvt så mange kromosomer som hunner og altså klækkes af ubefrugtede æg. Hos de fleste arter har hannerne ringe betydning, og hos mange bladhvepse findes slet ikke hanner. De årevingede har 2 par vinger, og de har ikke så store øjne som fluer har. Til gengæld har de fleste arter 3 små punktøjne midt i panden. Disse øjne er meget lysfølsomme, og de har dels betydning for indstillingen af dyrenes indre ur - og dels hjælper de dyret til at holde balancen i luften under flugten.
   
   ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden  iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet   

 
Bjørli Lehrmann