Smutuglens liv

Ugler er natsværmere, som holder vingerne flat i hvile og som har store ugleøjne. Smutugle eller Stor smutugle (Noctua pronuba) er en meget almindelig, ret stor ugle.
 
Smutuglens liv starter som æg. Uglemoderen lægger æggene meget omhyggeligt samlet på forskellige materialer. Da uglelarverne lever ret ukritisk af diverse urter, skal larverne blot kunne falde ned på noget grønt. Her er æggene lagt på et strå af lysesiv.
Æggene bliver mørke og klækker på en uges tid. Larverne æder skallerne. Se en film her.
Larverne vokser gennem en række hudskifter. De skifter både form og farve undervejs.
Den udvoksede larve forpupper sig i jorden, og op kommer den færdige smutugle. Den ser ikke ud af meget, men den har flotte bagvinger.
Smutuglerne gemmer sig om dagen, hvor man ofte finder dem i gardiner eller gamle aviser, hvor de smutter afsted, hvis man prøver at fange dem. De er almindelige og de tiltrækkes af lys om natten. Uglerne nedenfor til højre er fra en lysfælde med æggebakker.

Andre Natsommerfugle

Målere Aftensværmere Glassværmere Køllesværmere Penselspindere Spindere o.l. Ugler Småsommerfugle
Mest spinkle, dagsommerfugle-lignende dyr Meget store natsommerfugle Klarvingede og dagaktive Flotfarvede og dagaktive Lodne med mærkelige larver. Ofte lodne. Klapper vingerne sammen Mest brune og flade De små er samlet her.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet