Galler

Galler er udposninger og deformiteter på planter, som fremkaldes af dyr eller svampe. Mange forskellige dyr har fundet ud af at beskytte sig inde i planter på denne måde, både mider, fluer, myg, hvepse, bladlus, sommerfugle og biller kan optræde som galledannere.
Det voksne dyr lægger æg på eller i planten, hvorefter planten selv danner gallen omkring den opvoksende larve. Planten gør det for at beskytte sig mod invationen, men larven lever af plantevævet i gallen, som ofte er meget næringsrigt. Der er tale om et kompliceret samspil, som dog kun er til fordel for galledanneren. Værtsplanten lider dog sjældent væsentlig skade.
Galler findes på masser af planter. Klik på billederne herunder og se et udvalg.
Galler på eg Galler på bøg Galler på andre træer Galler på buske Galler på urter og græs
 

Sjove små fingre på lind: Phytoptus tiliae tiliae Elleblad med Phytoptus laevis. Det er små bitte mider, der får bladet til at danne disse blærer. Ovenfor til højre én i stor forstørrelse
Galler på gran  

 Ananas- og jordbærgaller, findes på rødgran. De skyldes nåletræsgallelus. -Ved ananasgaller vokser skuddet videre, så gallen sidder ved foden af en gren begyndelse. Jordbærgallen afslutter skuddet.

Ovenfor ses en jordbærgalle som ny. Man kan se, at det er et fortykket ungskud. På sitkagran ses disse lange ananasgaller som skyldes Gilletteella cooleyi

Disse galler dannes ved at en bladlus - en stammoder - stikker snablen i et ungt skud. Dette får skuddet til at svulme op, og under hver forkrøblet grannål dannes et lille kammer i hvilket stammoderen anbringer en unge. Ved sensommertide åbner gallerne sig og bladlusene kravler ud. Nogle af disse bladlus skifter nu vært og flytter over på lærketræer.
Galler på elm.
På elm kan man finde disse stilkede galler. De er hule og fulde af bladlus af arten elmepunglus (Tetraneura ulmi).

Galler på birk
Birketræer kommer til at se højst ejendommelige ud, hvis de angribes af galmiden Eriophyes longisetosus. Galmiden får bladet til at danne røde hår (epineum).
 
Galler på ahorn
Også på ahornblade kan man finde epineum, men ikke så iøjnefaldende. Det er frembragt af ahorngalmider (Aceria pseudoplatani), som ses ovenfor.
 
Aceria cephalonea galler på oversiden af et ahornblad.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet