Krogenlund

 
Krogenlund er en af skovene omkring Buresø. Det er en skov med vældige bøgesøjlehaller.
I skoven findes lysninger med stendysser.
De nedbidte rræer viser, at her er mange rådyr.
Denne eventyrlige naturportal findes også i Krogenlund.
En større tilgroet sø er her også.
Mod syd grænser skoven op til det naturligt næringsrige og artsrige engområde "Småsøerne", som afgræsses.

Småsøerne ligger i vandskellet mellem Buresø og Bastrup Sø.
Her findes forskellige gøgeurter. Bl.a. Majgøgeurt (Dactylorhiza majalis).
Og sumphullæbe (Epipactis palustris).
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle