Pileborer

Pileboreren Cossus cossus, med den voldsomt store larve, kaldet rødorm, er et næsten mytilogisk dyr, da der knytter sig en masse overtro til denne store larve.
Pileboreren tilhører de meget primitive sommerfugle "Træborere". Larverne lever i vedder af forskellige træarter som pil, poppel og æble, hvor de er to-tre år om deres udvikling.
Nogle larver forpupper sig i træoverfladen, mens andre kravler ud af træet for at forpuppe sig i jorden.De kommer frem i sensommeren, og de vækker opsigt på grund af deres størrelse.
Desuden kan denne larve forsvare sig, hvis den angribes. Den kan både hvæse, lugte og spytte, og i gamle dage var man meget bange for den. Man sagde, at den kunne spytte gennem 7 kirkemure, og blev man ramt, kom man sig aldrig.
Børn blev derfor advaret mod denne larve, og skrækken smittede af på mange andre larver.
Det er ikke lykkedes mig at få den store larve til at spytte. Man skal nok være mere hård ved den, end jeg har nænnet. De meget aparte gangvorter. Denne larve møver sig jo rundt i smalle tunneler i træet.
Larven borer sig ned i jorden og spinder sig ind i en kokon. Den ligger her helt vinteren før den forpupper sig om foråret.
Larve i kokon
Puppe i kokon
Her er puppen pillet ud af kokonen. Det er en mumiepuppe. Den kan kun bevæge bagkroppen.
Klækkede pupper Her er den voksne sommerfugl. Den indtager ikke føde.
Disse er lidt skrammede, da de klækkede i et lille bur og jeg først opdagede det et par dage senere.

Forskellige natsommerfugle

Målere Aftensværmere Glas-
sværmere
Køllesværmere Pensel-spindere Spindere o.l.
Mest spinkle, dag-sommerfugle-lignende dyr Meget store nat-sommerfugle Klarvingede og dagaktive Flotfarvede og dagaktive Lodne med mærkelige larver. Ofte lodne. Klapper vingerne sammen
Ugler Små-sommerfugle Rodædere Pileborer    
   
Mest brune og flade De små er samlet her.
Der er
mange.
       
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet