Mangeløv og fjerbregne

Mangeløv - Dryopteris  
I det tidlige forår, når bladene kommer frem men endnu ikke har rullet sig ud, ligner de brune tænder. Rådyr æder disse næringsrige, men temmeligt giftige, skud.

Bredbladet mangeløv (Dryopteris dilatata). Almindelig mangeløv (Dryopteris filix-mas)

     
  Skovens tuedannende bregner er hovedsageligt forskellige arter af mangeløv. Mest bredbladet mangeløv (Dryopteris dilatata) og Alm. Mangeløv (Dryopteris filix-mas).
Bredbladet mangeløv har 3 gange fjersnitdelte blade med ret brede afsnit, mens almindelig mangeløvs blade er 2 gange fjersnitdelte og har ret smalle afsnit.

På bladenes underside sidder de mange sporehus-hobe, som den til højre. De modne sporehuse er halvt dækket af et slør.
 
     

Man kan dog også finde fjerbregner (Athyrium filix-femina) - til venstre. Denne bregne ligner Alm. mangeløv, men dens blade er finere og hele planten forekommer mere elegant. Deraf navnet: filix-femina, den kvindelige, hvor alm. mangeløv hedder filix-mas, den maskuline.

Planterne kan i øvrigt lettest kendes fra hinanden på sporehushobene på bladenes underside. Se nedenfor.

Mangeløv med nyreformede hobe  - og fjerbregnens aflange hobe. 

Når mangeløv og fjerbregner danner tuer, er det fordi de har en lodret jordstængel, som bladene udgår fra. I jordstænglen samles næring, så bregnen kan skyde hurtigt op om foråret, hvor bladene foldes ud som "bispestave". De næringsrige jordstængler er giftige, men om vinteren ædes de gerne af rådyr, som kan klare mosten.

Butfinnet mangeløv  

  Butfinnet mangeløv (Dryopteris cristata) er en sjov vintergrøn bregne, med seje læderagtige blade. Den er ret sjælden.
Det er den eneste danske bregne, hvor der er forskel på de fertile og de sterile blade - altså dem med og uden sporehuse. De fertile blade står i midten og de bliver høje og har vandrette bladafsnit - se planten til venstre.
 

     
  Sporehushob med tomme og fulde sporehuse og slør hos Butfinnet mangeløv.
 
   
  Andre bregner Mens ørnebregnerne visner helt i løbet af oktober, så står mangeløv-bregnerne grønne og flotte hele november måned. De er derfor velegnede til at fremstille små dekorationsjuletræer.
Andre karsporeplanter
Padderokker
Ulvefødder
Andre
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet Tilbage til frøplanter