Allerød Sø og
Kattehale mose

 
     
  Allerød Sø og Kattehale Mose er et sammenhængende, fredet, naturområde, bestående af græssede og slåede enge, søer, tørvemoser, græsmarker og krat. Området er overordentlig varieret.
 Søerne er gamle lergrave og tørveskær. Leret har været brugt på Blovstrød teglværk. Rester af dette teglværk kan stadig ses ved 14, hvor Blovstrødbanen holder til.
Området er delvis privatejet og delvis kommunalt. Allerød kommune står for plejen.
 
     
 

 

Billederne nedenfor er taget på de steder, der er angivet med tal på kortet til venstre.

 

1. Allerød Sø er en stor lergrav. Her har man gravet ler til tegl. - Den tørv, man har gravet af for at nå ned til leret, er blevet brugt i teglværksovnene.
Idyllisk. Med mange hvide åkander.
1. Allerød sø ved vintertide. Sporene er fra rådyr, der har vandret rundt på søen. De spiser knopperne på de pilebuske, der hænger ud over søen.
Om sommeren er der fine nøkkeroser på søen.
2. Man skal dog passe på med at gå isen. Mystiske tilløb og bakterieaktivitet i søbunden gør isen tynd på udsatte steder, selv i strenge vintre. - Jeg taler af iskold erfaring.........
3. Man kan komme til Allerød Sø fra parkeringspladsen ved XL-Byg på Sortemosevej ved at gå gennem denne hyggelige passage under jernbanen. Alternativt kan man køre til enden af Allerødvej.
4. Nord og øst for søen ligger enge, der - som naturpleje - afgræsses af kvier.
4. Søen omkranses af tæt rørskov.
4. I det tidlige forår står vandet højt. Det er en rød-el, der står i vandet.
5. Tæt ved jernbanen står dette bemærkelsesværdige elmetræ, som ikke har elmesyge.
6. Stierne i området følger de gamle tipvognsspor, som har ført tørv og ler til teglværkerne.
7. Mod vest ligger et område, som plejes som en gammeldags løveng.
- Med et meget flot egetræ for enden.
8. Nogen af de afgræssede områder er fulde af store myretuer bygget af gule engmyrer. Det tager årtier for tuerne at blive så store, hvilket viser at området har været brugt til græsning i rigtig mange år.
9. I de mange småsøer findes mange vandfugle.9. I de mange småsøer findes mange vandfugle.
Og naturligvis masser af kærmysse som overalt i Allerød.
10. Ellesump på søens vestside, ind mod Ravnsholt skov.

11. Mod syd ligger Kattehale Mose med mange idylliske tørvemoser med mørkebrunt vand.

Planten her til venstre er en kattehale. Den plante, som har givet navn til Kattehale Mose.

11. Her findes rigtig tørvemosevegetation, med rundbladet soldug, mosebølle, blåtop, hedelyng, blåbær og hvad der ellers hører til.
12. Imellem mosehullerne gror blandet skov, men i hvert et hul gror der tørvemos.
13. Karen Sofies Høj er ikke en oldtidshøj. Den er bygget af overfladejord fra lergravene og er et minde om en teglværksejers døde datter. På højen stod en stor elm, som elmesygen har dræbt.
Her er, hvad der er tilbage af elmen. Nu er der sat egetræer på højen i stedet.
Fra Karen Sofies høj har man en storslået udsigt over Kattehale Mose og dens mange træ og buskarter. Græsmarken plejes af kommunen og her er et fint blomsterflor og mange insekter. Bl.a. den sjældne sommerfugl Violetrandet ildfugl.
Ved 14 har Blovstrødbanen til huse. Den passes af frivillige tog-entusiaster, som kører på de gamle smalspor til Blovstrød Teglværk. Om sommeren kan man godt få en tur. Se bare her.
Flere billeder fra det spændende område her.
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden

Tilbage til
naturperler

Næste perle