UGLER

Natugle (Strix aluco)
Voksen ugle ovenfor og 3 dununger.
Da uglen starter på at ruge straks den har lagt det første æg, kommer ungerne ud af æggene med et par dages mellemrum. Hvis der ikke er mange mus, dør de mindste unger.
Se en film af en natugleunge, der fodres med en mus, som sluges hel.
Natuglen er vores almindeligste ugle. Det er den, der siger huuu huhuhuhuuu. Men den siger også vip vip vip, og kivik.
Natugler lægger æg i hule træer og uglekasser allerede i februar-marts, og ungerne hopper af reden i maj. De kan da ikke flyve endnu, men de kravler rundt i træerne, hvor de fodres af forældrene. Der går mange mus til at opfodre et kuld. Et kuld er på 2-4.
Dunungerne sidder frit fremme i træerne. De mobbes ikke af småfuglene, som de voksne ugler gør.
Se, den kigger ned på mig :-)
Bemærk dræberkløerne. Uglekløer punkterer musenes lunger, så lungerne klapper sammen. Det er øjeblikkeligt dræbende.
Ugler bygger ikke rede. Naturligt lægger de æg i hule træer, som normalt vil rumme en masse snulder i bunden, så æggene ikke triller rundt. Når ungerne er klækket og er blevet fodret en tid, vil bunden blive dækket af et solidt lag gylp.
 
     
  Her fodres en ugleunge. Forældrefuglen ude til højre sidder med en mus og kalder. Så får ungen musen - og sluger den hel.  
     
En del uglekasser er opsat i Ravnsholt Skov og et par af dem er beboet. Hvert år ringmærkes ungerne. Natugler er meget stedfaste og ungerne slår sig som regel selv ned tæt på det sted, de er kommet til verden. En ringmærket ugle, som blev fundet ihjelkørt på Nymøllevej tæt ved Vestre Hus, var blevet ringmærket 9½ år tidligere i Lille Ravnsholt, blot et par kilometer væk.

Skovhornugle (Asio otus)  
Skovhornuglen er vores næstmest almindelige ugle. Den yngler i �
åbne reder - ikke i kasser - og er knyttet til granskov. Den har meget lange "horn", som er fjerduske på hovedet. Og rød-gule øjne.
Kreative ugleideer - klik på dem
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til livet