Barkbiller

Barkbiller er nært beslægtede med snudebiller, men de mangler den lange snude. De fleste lever under træernes bark, og de kan undertiden slå træerne ihjel.
Her er det typografen (Ips typographus). Den lever normalt på svækkede eller døde træer, men efter stormfald kan de blive så mange, at de også kan angribe sunde træer. Træerne forsvarer sig ellers med harpiks, men er der rigtig mange biller, kan træet ikke danne harpiks nok.

Billerne graver gange i det levende væv under barken, hvorved ledningsvævet ødelægges, så der ikke kommer næring til rødderne eller vand til nålene. Larver findes om foråret.

Ovenfor ses tydeligt barkgnav af typografen. Gangen i midten er gnavet af moderbillen, mens hun har lagt æg i små nicher undervejs. Larverne, som er kommet ud af æggene, har så gnavet sig vinkelret ud fra modergangen, så de ikke gnaver sig ind til hinanden. De har forpuppet sig for enden af gangen.

Dette træ er dødt i løbet af vinteren. De har endnu nåle i toppen, men barken er faldet af.
Tit knækker træerne i et par meters højde.

Billerne er ganske små.
Birkebarkbille (Scolytus ratzeburgi)

Disse huller er ventilationshuller, som birkebarkbille-hunnen (Scolytus ratzeburgi) har lavet i forbindelse med den gang, hun har gravet under birkebarken til at lægge æg i.

   
Nedenfor ses æglægningsgangen under barken, og de mange larvegange der stråler ud fra den.
Larvegangene hos birkebarkbillen er meget lange.
Uens vedborer (Xyleborus dispar)  
Uens vedborer hedder sådan, fordi de to køn er forskellige. Ovenfor til højre ses han og hun. Hannen er den lille. - Denne bille lever inde i forskellige løvtræer, hvor den graver gange langt ind i veddet.
Disse gange er gravet af hunnen. I hver lægges et æg. Larverne lever af svampehyfer, der gror i gangene.
 

Til venstre er det en puppe, der ligger i en af larvegangene.

Uens vedborer skulle ikke være så almindelig. Disse er fundet i Rød-el.

De er kun et par millimeter lange.

Meget ofte finder man blot de forladte gange i træet, efter at barken er faldet af. Gangene er dog tit karakteristiske nok til, at man kan bestemme billen, der har lavet dem. Her er det Plettet askebarkbille (Hylesinus fraxini)

På indersiden af barken ser gangsystemerne sådan ud. En bred modergang og larvegange ud til siden, som ender i puppen og et flyvehul. Plettet askebarkbille (Hylesinus fraxini)
     
  Man kan se, at larverne af Plettet askebarkbille holder sig på ret kurs ved at høre deres søskende gnave på hver side af deres enen gnavegang. Larverne i gangene for enden af modergangen, som ingen naboer har, går det tit helt galt for :)  
     
 
Andre biller kan findes sammen med barkbillerne. Det kan bl.a. være denne lille bille ved navn Glischrochilus quadripunctatus. Den jager de andre billes larver i gangene. Den tilhører glansbillerne.
Billederne herunder er links til diverse billegrupper.
Træbukke Løbebiller Torbister Skyggebiller Rovbiller Ildfluer
Smældere   Snudebiller Vandbiller Mariehøns Bladbiller Barkbiller Ådselsbiller  Blødvinger Oliebiller Malakitbiller Andre
 
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden