Rovbiller

Rovbiller har oftest et nærmest ørentvistelignende udseende, fordi deres dækvinger er meget korte. Og så har de oven i købet for vane at løfte bagkroppen på en truende måde, hvis man generer dem.
Farlige er de dog kun, hvis man er meget, meget lille. - Og så tjek dog lige billen nedenfor for en undtagelse.
Giftig rovbille: Paederus riparius jager mellem døde våde plantedele i moser og ved søbredder. Den indeholder en kraftig gift - pederin - som forhindrer celledelinger. Billen bider ikke, men hvis man klasker den mod huden, kan giften gøre alvorlig skade, så denne lille bille skal behandles med varsomhed.
Det er mest hunnerne, der er giftige. Larver og hanner indeholder kun den gift, som deres mor har givet dem med i ægget.
Man eksperimenterer med at bruge giften til kræftbehandling, hvor det drejer sig om at stoppe kræftcellernes deling.
Andre rovbiller

Oxyporus rufus. Ildrovbille. Denne farvestrålende rovbille finder man i svampe.
Lordithon lunulatus. En farverig rovbille med halvmåner på dækvingerne. Den er almindelig i svampe og mos om efteråret - men den er lille!
Lordithon trinotatus

Platydracus stercorarius

Staphylinus sp.
Staphylinusarterne har ret lange antenner.

Tachyporus dispar
Lathrobium brunnipes Dråberovbille Scaphidium quadrimaculatum, æder hyfer i råddent træ.
Othius punctulatus
Stor kæmperovbille (Ocypus olens)

Stor kæmperovbille (Ocypus olens) - kaldes Ole - kan blive omkring 3 cm lang, og kan virke ganske skræmmende på letpåvirkelige sjæle. Den er endog ret almindelig, og findes ikke sjældent indendørs. Når den bliver bange, rejser den bagkroppen skorpionsagtigt.
Dens kæber er dog ret svage, og jeg har ikke oplevet smerte ved dens bid.

Se bare. Man kan sagtens holde den i hånden.
Larve af Stor kæmperovbille finder man i jorden, og den kan også virke ganske frygtindgydende. Både larve og voksen er rovdyr.
 
 
Jagtrovbiller
Lille jagtrovbille (Ontholestes murinus) jager almindeligvis mellem kokasser, hvor den fanger fluer. Den bevæger sig rykvis og meget hurtigt, og den letter gerne og flyver.
Denne bille er 11-15 mm lang.
Her ses lille jagtrovbille med udfoldede vinger. Et bistert blik :)
 
Stor jagtrovbille (Ontholestes tessellatus) er en stor rovbille - op til 2 cm. Den jager fluer på dyregødning, og den bevæger sig hurtigt og rykvist og er svær at fotografere. - Og så flyver den pludselig.
Vingerne foldes ind igen ved hjælp af bagkropspidsen. Det ses på det ikke helt skarpe billede til venstre.
Bemærk kæberne!
Billederne herunder er links til diverse billegrupper.
Træbukke Løbebiller Torbister Skyggebiller Rovbiller
Smældere   Snudebiller Vandbiller Mariehøns Bladbiller Barkbiller Ådselsbiller  Blødvinger Oliebiller Andre
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden     Bjørli Lehrmann