Træbukke

Træbukke er elegante biller med lange, kraftige antenner, der ligner bukkehorn. Mange arter ses om sommeren gnave pollen i blomsterne. Larverne lever i træ.
Insekters antenner er lugteorganer, og de veludviklede antenner hjælper træbukkene til at finde det rigtige træ at lægge æg i. Mange arter foretrækkes af nyfældet træ.
Moskusbuk
Tandbukke
Blomsterbuk
Poppelbuk (Saperda carcharias)  
Stor poppelbuk (Saperda carcharias). Larverne lever i unge popler, og især bævreasp, som er vores eneste hjemmehørende poppel. Og som mange biller har de søde sjove fødder.
   

Firebåndet blomsterbuk (Leptura quasrifasciata). Den kan være ret almindelig i blomsterne i juli.

 

 
 
Violbukken (Callidium violaceum) er let kendelig på den flotte farve. Dens larve lever under barken på døde grantræer.
 
 
Alosterna tabacicolor - den er lille bitte.

Nålegråbuk (Pogonocherus fasciculatus)

Forskelligfarvet hækkebuk (Oxymirus cursor)
Denne Lille hvepsebuk (Clytus arietis) ligner på farvetegningen en gedehams. Den er også meget hvepseagtig i sine bevægelser. Denne beskyttelseslighed (mimicry) vil ofte forhindre den i at blive spist af fugle.

Tømmermanden (Acanthocinus aedilis) overgår alle andre bukke med sine kolossale antenner. Den findes kun i fyrreskove, og den kan lugte nyfældet fyrretræ på lang afstand. Ses om foråret. Larverne lever under barken.
Hannernes antenner er meget længere end hunnernes, så der er nok tale om seksuel selektion - dvs. at hunnerne foretrækker hanner med lange antenner.
Stigebuk (Saperda scalaris).
Denne imponerende flotte buk frembringer hvislelyde, når man berører den. Det gør Tømmermanden ovenfor også. Lydene er givetvis beregnet på at afskrække angribere, men hvilke angribere der lader sig skræmme er mindre klart. Måske er lydene primært henvendt til flagermus.

Bøgebukken (Phymatodes testaceus) kan variere en del i farve, men den har altid markante Skipper Skræk lår.
Fluebuk: Molorchus minor - nedenfor og til venstre - kendes let på de korte dækvinger med månepletter. Den ser man i blomster om sommeren. Larverne lever under barken på død gran.

Hvidtjørns-hvepsebuk - Anaglyptus mysticus Kørvelbuk - Phytoecia cylindrica. Om billesex kan læses her.
Billederne herunder er links til diverse billegrupper.
Træbukke Løbebiller Torbister Skyggebiller Rovbiller Ildfluer
Smældere   Snudebiller Vandbiller Mariehøns Bladbiller Barkbiller Ådselsbiller  Blødvinger Oliebiller Malakitbiller Andre
ikonhug.jpg (1171 bytes)