Vandkalve

     
  De fleste biller i ferskvand er Vandkalve.

Hvorfor hedder de vandkalve?
Det er et underligt navn, da disse dyr jo ikke har noget med søkøer at gøre. Men det skulle skyldes, at man i gamle dage var meget bange for, at køer og kalve skulle komme til at sluge disse biller, når de drak vand af vandhuller. I så fald kunne de nemlig få kolik, som kunne ende med døden. Opdagede man, at en ko havde slugt en vandkalv, kunne den dog reddes, hvis man hurtigt væltede den om på ryggen, da den så ville kaste billen op.
Nåede man ikke det, kunne man tage lige dele hugormekød og rugbrød, brænde det og give koen asken i vandet. Det kunne også kurere den.
 - Det hele er selvfølgelig noget sludder :-)
 
     

Vandkalve er nært beslægtet med løbebiller, men de er tilpasset et liv i vandet.

 
Billen her er en Stor vandkalv (Dytiscus marginalis). Der findes i Danmark 8 arter af store vandkalve, men denne er den mest almindelige.
Det er en af vores største biller, og både den voksne bille og dens larve er grumme rovdyr i vandhullerne. Imponerende kræ!
For at adskille de forskellige arter af store vandkalve skal man vende dem om og kigge på de piggene ved baghofterne. På stor vandkalv er de kort tilspidsede, hos Rundhoftet vandkalv - til højre - er de butte..
Vandkalve holder luft under deres dækvinger, som de kan udskifte ved at stikke bagkroppen op over vandskorpen. Udover at denne luft giver dem mulighed for at ånde under vandet, giver den også billen evnen til at ændre sin egen vægtfylde, så den passer til den dybde billen befinder sig i.
Vandkalvelarve med haletudse og voksen vandkalv med karusse, som den dog nok har fundet som ådsel.
Vandkalvelarven går løs på alt, der rører sig. Især de bløde haletudser og vandnymfenymfer.  
Alle insekter har jo skelettet udenpå, i form af et hudskelet af kitin. Dette er et vandkalvekranium.

Herunder ses Stor vandkalvs frygtindgydende larve. Den er dog ganske ufarlig for mennesker. Men for vandhullets smådyr er den et sandt monster.
 


Vandkalvelarver går på land midt på sommeren og forpupper sig i en hule i jorden. De voksne vandkalve går så i vandet allerede sidst på den samme sommer, som de kom til verden i. Vandkalvenes vækst er altså meget hurtigere end f.eks. guldsmedene, som er flere år om at blive voksne. Vandkalvelarver virker også påfaldende grådige, og de går ofte til angreb på alt muligt, kort efter at man har fanget dem.

Store vandkalve med glatte blanke dækvinger, som den til højre, er hanner. Hunnerne har enten riflede, eller matte dækvinger.

Som andre larver skal også billelarver igennem en række hudskifter, før de har nået deres maximale størrelse og forpupper sig. Ovenfor ses en stor vandkalvelarve, der lige har skiftet hud.

Hos den store vandkalv findes to typer hunner. Enten har de glatte matte vinger - eller de har dybt riflede vinger, som hos billen ovenfor. Hannerne har altid glatte dækvinger, og de har flade udvidede forben med sugeskiver på forbenene, for at kunne hænge fast på hunnerne under parringen.
Når hunnerne har forskellige dækvinger, må de betyde, at de bruger forskellige parringsstrategier. Jeg ved ikke, hvad det går ud på, men jeg ved, at hannerne cementerer hunnernes kønsveje efter parringen, hvilket tyder på, at der er stor konkurrence om hunnerne.
Stor vandkalv med mad.
Der findes mange andre arter af vandkalve. De fleste er dog meget mindre.

Vandkalven her og til højre er en Stribet skivevandkalv (Acilius sulcatus). Den varierer en del i farve.
Og larven

     
  Vandkalven til venstre, som spejler sig i akvariets bund, er en Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus). Den er meget sjælden og udryddelsestruet, men er fundet i Børstingerød Mose. - Dog ikke af mig, skønt jeg har ledt meget :)  
     
Rød kuglevandkalv (Hyphydrus ovatus) er en lille sjov rund bille med en endnu sjovere larve. Den er almindelig.
Agabus
Agabusarterne er mindre, sorte, ovale vanadkalve, som gerne flyver og ikke sjældent finde på land. De kan også overvintre på land. F.eks. under bark. Der findes mange arter. Til højre en Agabuslarve.
Hydaticus seminiger
Billederne herunder er links til diverse billegrupper.
Træbukke Løbebiller Torbister Skyggebiller Rovbiller Ildfluer
Smældere   Snudebiller Vandbiller Mariehøns Bladbiller Barkbiller Ådselsbiller  Blødvinger Oliebiller Malakitbiller Andre
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden