Svampedyr (Myxomyceter) - tidligere kaldt slimsvampe

Underlige, underlige fantastiske væsener!
Disse organismer er tidligere blevet opfattet som svampe, fordi de danner sporer. Men faktisk er vi selv nærmere beslægtet med svampe, end de er. - Myxerne hører til blandt de encellede dyr og henregnes derfor nu under protista. De fleste arter er meget små og svære at bestemme, ikke mindst fordi de undertiden skifter udseende fra time til time, når de går fra vegetativt til sporedannende stadium.
Men de er meget almindelige i naturen, og en helt ny verden åbner sig, når man får blik for disse sære væsener.

Hæftet om svampedyr som ses ude til højre kan købes for 68 kr. her: https://www.naturhistoriskmuseum.dk/webshop/natur-og-museum/andre-dyregrupper/svampedyr
Nedenfor ses en forsimplet beskrivelse af en myxomycets livsforløb.

1. Myxen kommer ud af en spore. Den er da en myxoflagelat med to flageller - en stiv og en bøjelig.
2. Denne myxoflagellat kan dele sig mange gange, og sådanne kræ er meget almindelige i jorden.
3. En af myxoflagellaterne smider flagellerne og bliver til en myxamøbe.
4. Myxamøben deler sig mange gange. Også disse dyr er almindelige i jorden, og betyder utvivlsomt meget for nedbrydningen.
5. En myxamøbe støder på en myxamøbe af samme art, men af et andet køn (mange myxer har mange køn).
6. De to myxamøber smelter sammen og danner en ny amøbeagtig celle, der er diploid (har dobbelt kromosomtal) som os andre.
7. Nu dannes et plasmodium. En kæmpeamøbe, som flyder rundt og æder, hvad den kan overmande. Kernerne deler sig synkront, men der dannes ingen cellemembraner, så det hele er en stor celle. Enkelte plasmodier kan veje flere kilo - men de fleste er nu mindre.
8. Bliver forholdene dårlige, kan plasmodierne gå i en hvilefase, som kan tåle sult og udtørring. Det kaldes et sclerotium.
8. Når plasmodiet er blevet stort nok, kravler det til vejrs og danner sporangier. I disse dannes sporer efter en reduktionsdeling. Hele plasmodiet bliver opbrugt ved sporangiedannelsen.

  Ofte er det plasmodierne, man får øje på, fordi de med deres klare gule, hvide eller røde farver lyser op i skovbunden og ser helt unaturlige ud. Når man ser sådanne væsener, skal man holde øje med dem, for i løbet af de næste par dage vil de modnes og skifte form og farve. - Afmærk stedet, hvor myxen er set, for den er oftest langt sværere at få øje på, når den er moden.
Prøv ikke at flytte plasmodierne, det overlever de sjældent.
 
Svampedyrenes hvilestadier, sclerotierne, kan også være ganske iøjnefaldende. Finder man sådan nogle på blade, kan man tage dem med hjem og vække dem.

 Dette sclerotium kom til live efter nogle uger i en fugtig petriskål. Det blev fodret med havregryn (nedenfor).
Der er knap 1/2 time mellem billederne ovenfor. Det ser ud som om svampedyret går meget målrettet efter havregrynet, men i virkeligheden sendes blot udløbere ud i forskellige retninger, og der reageres kun på noget spiseligt, når det er meget tæt på.
 
     
  Her er det svampedyret Badhamia utricularis, der jager havregryn på en stor agarplade. Filmen er tidsforkortet.
Man kan lave mange sjove forsøg med denne organisme.
 
     
     
  I stedet for at finde svampedyrene i skoven, kan man dyrke dem indendørs.
Man kan skære nogle barkflager af et træ og anbringe dem på køkkenrulle i en petriskål. Hæld så vand på og lad det trække en dags tid, hvorefter vandet hældes fra.
Lad så bare petriskålen stå - og hold den fugtig.
Efter nogle døgn vil der ikke sjældent modnes svampedyr i skålen, undertiden kan det dog tage uger.

Men så almindelige er de!
 
     
Ofte vil man se betegnelsen Myxogastrea i stedet for myxomycetes. Myxogastrea er i dag den mest korrekte betegnelse. Myxomycetes er den gamle betegnelse, da disse væsener traditionelt er blevet anset for at være svampe.
Jeg har dog her brugt betegnelsen Myxomycetes,  da denne betegnelse fortsat er den almindeligste.
Nedenfor findes link til forskellige udvalgte svampedyrslægter. De er udvalgt ved, at jeg har fundet dem i naturen :-)
   

 Arcyria

Amaurochaete

Badhamia

 Ceratiomyxa

Comatricha 
         

 Craterium

 Cribraria

 Dictydiaethalium

 Diderma

Didymium 

 

 

 

 

 

 Enteridium  Fuligo

 Hemitrichia

 Leocarpus

 Lycogala

 

Metatrichia  Paradiacheopsis

 Perichaena 

Physarum

Trichia

Tubifera Steminitopsis Stemonitis Symphytocarpus Svampedyr af filt
ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet Tilbage til svampe