Rovedderkopper

 (Pisauridae)

Dette er en Almindelig rovedderkop (Pisaura mirabilis). En stor edderkop, som er almindelig i høj urtevegetation, hvor den render rundt og jager. Edderkoppen til venstre er en hun, den til højre en han, hvilket kan ses på de store palper.

Her ses et nærbillede af palperne. De er hannens sekundære kønsorganer, og hanedderkoppen fylder dem med sæd inden han går ud for at lede efter en hun.
Denne edderkops hanner medbringer endvidere et bytte, som de giver til hunnen inden parringen - så slipper de for selv at blive ædt.
En han på frierfødder - med gave. Mere edderkoppesex her.
Parring hos alm. rovedderkop.
Hannen pumper sæd ind i hunnens kønsåbning ved hjælp af de meget komplicerede pedipalper.
 
Efter parringen lægger hunedderkoppen æg, som hun spinder ind i en stor kokon, som hun en tid bærer rundt i giftkrogene.

Edderkoppen nedenfor er en meget mørk variant.

Senere spinder hun et stort ammespind, i hvilket ungerne kommer til verden. Moderen bliver ved spindet og forsvarer ungerne, til de er store nok til at klare sig selv og forlader spindet.
Man kan prøve at prikke forsigtigt til spindet med et græsstrå. Ofte går hun modigt til angreb på det frække strå.

 
 

Hun på ammespind.

 

Om foråret er det almindeligt at se rovedderkoppernes afskudte huder hænge mellem planterne på solrige steder.

 

Og midt på sommeren finder man rovedderkoppens store ammespind de samme steder.

Her ses de små unger i ammespindet.
Disse edderkopper laver altså ikke fangstnet, men har alligevel god nytte af deres spindeevne til andre formål.

Rovedderkoppen er tidligt fremme om foråret. Undertiden mens der endnu ligger sne.

Stor rovedderkop (Dolomedes fimbriatus) er en imponerende stor, kraftig og meget smuk edderkop. Som regel har den en lys stribe langs både forkrop og bagkrop, men den kan dog mangle disse striber, som edderkoppen nedenfor til højre.

Dolomedes finder man ved skovsøer og moser. Denne er fanget ved en mose i Tokkekøb Hegn.
Den store rovedderkop løber ubesværet rundt på vandet, og den tager gerne smådyr - som f.eks. haletudser - ved at gribe ned under vandoverfladen.
Dolomedes skulle kunne bide smertefuldt. Men man skal genere den først. Det er endnu ikke lykkedes mig at blive bidt mærkbart af en dansk edderkop, skønt jeg har fanget utallige med hænderne.

Kurtisering er en særdeles risikabel affære, da disse edderkopper har en glubende appetit. Hanedderkoppen her til højre bevæger sig langsomt og forsigtigt på stive ben hen mod den brune hun til venstre. Han blev ædt.
Portræt af en voksen han af Stor rovedderkop.

Rovedderkopper kan let holdes i terrarier og de er underholdende dyr.
Terrariet skal have en smule vand i bunden og forsynes med planter.

Hunnen bærer den store ægkokon i kæberne i omkring 2 uger. I den tid spiser hun ikke.
Når ungerne begynder at røre på sig i kokonen spinder
moderen et ammespind i hvilket ungerne tilbringer den første tid. Når de begynder at æde hinanden, flytter de hjemmefra.

Ung Dolomedes på et kærmysseblad i Hjortemosen i Tokkekøb Hegn. Disse kønne edderkoppeunger er talrige i juli måned.

 

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden iPind.jpg (1062 bytes) Tilbage til dyrelivet Edderkopper generelt