Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Maj 2019

Karusserne lægger æg sidat i maj i geleklumper, der minder om frøæg.
I vandhullet ved Vestre Hus er der mange karusser.
Maj 2018
Gåsebiller sværmer altid lige omkring 1. juni. I år, hvor maj har været den varmeste maj i mands minde, startede de sidst i maj. De laver som larver i jorden, hvor de æder græsrødder, som voksne lever de kun kort, men hektisk. Det drejer sig udelukkende om at få videreført generne og hannerne søger med stor beslutsomhed efter hunnerne.
Midt i maj smider pilebuskene deres frø. De er forsynet med rigelig fnok (flyvehår), så mosens sorte vand bliver fyldt med stjerner.
Maj 2017
Først springer bøgen ud, og efter et par uger smider den sine hanblomster. De befrugtede hunblomster bliver hængende og udvikler sig til bog. Der er mange blomster i år. Det bliver et stort oldenår.
En morgen så det underligt ud, da jeg tændte for kameraet i en fuglekasse. Det var en gedehams, der havde bygget sit bo på linsen. 
Dette er misteltenfrø, der spirer på æbletræet foran Vestre Hus. Jeg har fået at vide, at de senere kan vokse ud helt andre steder, så jeg har afmærket spiringsstederne.
Maj 2016
Sidst i maj blev to priser uddelt på Naturmødet i Hirtshals: For bedste naturformidler for børn - til Bjørli Lehrmann, og for bedste Naturformidler for voksne - til Morten DD. Det var det første naturmøde nogensinde.
 
     
  Når de brune frøers haletudser har forladt den gelé, som de har ligget i som æg, søger de til varme steder i vanden, men gerne lidt beskyttet fra vandfugle som blishøns og ænder.
De har mange fjender.
Her ligger de tæt under åkandebladet.
 
     
Haletudserne har for længst forladt deres gelé, men så flytter andre ind. Geléen virker som et drivhus: lys kommer ind og omdannes til varme, som ikke så let slipper ud. Så der bliver varmt i geléen, og alger gror, så geleen bliver helt grøn.
  
Det er disse encellede grønalger, der gror i geléen. De er vældigt små, og jeg kan ikke bestemme arten. Men efter algerne kommer en horde af encellede ciliater, som æder algerne. Så meget liv i de somme hylstre.
 
Maj 2015
Den mest dødsyge klamme kolde maj er nu ved at være til ende.
Dette er billeder fra Vestre Hus forhave. Klik her og bliv ført 13 år tilbage i tiden :)
Maj 2014
Jeg satte to kamerakasser tæt på hinanden, for så troede jeg ikke at der ville komme musvitter i dem begge. Det kom der alligevel :)
Mælkebøtterne har blomstret og nu sætter de frø. Når der er så mange mælkebøtter på en mark, er det tegn på, at jorden er næringsrig. Det giver en lav artsdiversitet.
Natugleungerne forlader deres redekasser i maj. De kan i starten ikke flyve, men de er vældigt gode til at kravle og klatre. Og deres forældre vogter over dem. De voksne kan godt finde på at gå til angreb, hvis man kommer for tæt på ungerne.
Foråret kom tidligt i år, alligevel kom der nattefrost mellem d. 3. og 4. maj og alle planter blev underligt grålige - uden dog at tage varig skade.
Maj 2013
I maj smider rødgranens fine grønne skud deres fingertutter, og det er godt, for så kan vores egne fingre få smukke parykker på.
Også i år kan man følge med i fuglereder på Vestre Hus. En solsorterede under taget har fået kamera på, og i kassen på endegavlen er der igen kommet Broget fluesnapper. Tænk. De små fugle har været helt nede i Afrika, syd for Sahara, og nu er de tilbage hos os igen.
Sent sent, koldt og tørt forår. 3. maj var der is på haletudseakvariet foran centret, og bøgen er kun lige begyndt at springe ud.
Maj 2012
Prøv at kigge efter solsortereder. De er ret lette at finde nu, før løvet bliver tæt. Skovskader og husskader finder også mange, men fortvivl ikke. Solsortene bygger nye reder, og de senere er svære at finde, så de klarer sig fint.
Alle disse 12 små ællinger har i sandhed startet deres tilværelse på Vestre Hus. Andemoderen havde nemlig lagt sin rede på taget, og i dag hoppede alle ællingerne så ned fra taget - bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump - hvorefter de fulgtes med moderen til søen. Et enkelt æg var ubefrugtet og lå tilbage i reden.
Maj måned er i den grad fuglenes måned. De fleste fugle bygger rede nu, men uglerne lagde allerede æg i marts, så i maj forlader de store dununger reden. De kan ikke flyve den første tid, men de klatrer ganske behændigt rundt i træerne med deres store klør. Når de hører forældrefugleme skriger de til dem - og så bliver de fodret med mus, der hvor de sidder. Ugleungerne sidder frit fremme. De bliver ikke mobbet af småfuglene som de voksne ugler bliver.
I starten af maj kommer triungulinerne. Se her, hvad det er for nogle små bisser.

Maj 2011-2010

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Næste måned