Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

August 2018

 
I august kom regnen endelig. Den utroligt  varme sommer gav masser af frugt. Her hyld og mirabel.
August 2017
Sidst i august lagde jeg en trafikdræbt buk ud i et "dødebur", så man kunne se, hvor hurtigt den blev ædt af maddiker (fluelarver). Der er kun 5 dage mellem de to billeder.
August 2016
Rødorm, pileborerens larve, kravler ud af gamle piletræer her i august, for at grave sig ned i jorden, hvor de forpupper sig.
De skulle kunne hvæse, spytte og lugte fælt, og i gamle dage var man meget bange for dem. Men man skal vist være meget hård ved dem, for at få dem til det. Mine har været yderst fredelige.
August 2015
August måned er altid fuld af insekter. Mange arter har formeret sig hele sommeren og er mangedoblet i antal. Bl.a. bladlus. De har den fordel at de alle er hunner, så formeringen sker meget hurtigere. De bruger jomfrufødsel.
Men bladlus er ikke bare bladlus. Der findes utallige arter, som er knyttet til en enkelt eller få plantearter. Det her er Åkandebladlus, som laver deres liv på oversiden af flydeblade.
August 2014
Det har været en meget varm og tør sommer. Masser af vandhuller er tørret helt ud. Til gengæld er rørskoven i større søer helt vildt fulde af bladlus, og de er beboet af ufattelige mængder af diverse rovdyr, som spiser disse bladlus. - Her er det en svirrefluelarve og en larve og voksen harlekinmariehøne
 
August 2013
Solsorten kan yngle hele sommeren. En solsort har slået sig ned på kamerakassen bag huset, og der er fire unger i reden her d. 9. august.
Tørke tørke tørke. Det har stort set ikke regnet i juli, så her i starten af august er mange vandhuller helt udtørret. Ved Vestre Hus er der opstået en sti ud til den udgåede eg i søen. Der plejer man ikke at kunne komme.

August 2012

Pindsvin føder deres unger meget sent, først sidst i juli eller først i august. Det er fordi hunnerne er for udmarvede efter vintersøvnen til at blive drægtige. De skal først samle sul på kroppen. Desværre omkommer en del pindsvin jo i trafikken, og så bliver ungerne moderløse. Denne henrivende lille unge blev fundet af Rasmus ved Møllemosen, hvor den lå sammen med sine døde søskende. Så ringede Rasmus til mig, og denne unge skal nok klare sig! - Mælken den flaskes med er modermælkserstatning til killinger. Pindsvin tåler ikke komælk.

August 2011

Gedehamse - almindeligvis kaldet hvepse - klarer sig bedst i varme, tørre somre. Og sådan en sommer har vi ikke haft i år. Alligevel kan enkelte hvepseboer på beskyttede steder blive ganske store. Det gjalt således dette bo - indtil hvepsevågen kom. Hvepsevågen er stor som en musvåge, men den er meget glad for hvepse. Her har den først skrællet overfladen af og siden hængt i boet og tømt alle larvecellerne. Hver og en.

Det virker overraskende, når sommerfugle målbevidst flyver ind gennem dørskrækker til mørke skure her i starten af august, men meningen er god nok. De helt friske, nyklækkede sommerfugle sætter sig allerede nu til at sove vintersøvn, så de er fine og ubeskadige til næste forår. Her er det dagpåfugleøje i skuret ved Vestre Hus.

August 2010  

Vejret i august har været helt perfekt til svampe. Varmt og regnfuldt. Så der er masser af svampe - og svampesamlere - i skoven. Trompetsvampen er nem at kende, men mange uspiselige rørhatte slæbes hjem i kurvene. Svampe med lyserøde rør er galderørhatte, og de er det bitreste, der findes i verden! 
   
Stor trompetsvamp.  Spiselig rørhat  Galderørhat med lyserøde rør. 

Duer i kornet. - Ringduen var for ikke mange år siden en sky skovfugl. Men den har vænnet sig til mennesker og er i dag utroligt talrig. - Den ved, hvor maden er. I øjeblikket er det i kornet.

August 2009

Hvis man vil opleve noget, når man går tur i naturen, må man udvise ro og opmærksomhed!
Prøv at betragte blomsterne på denne årstid - og giv dig lidt tid. Der sker en masse der, for der er mad.
Se bare knopurten til venstre, i hvilken ikke mindre end 7 humlebier sover. Så er morgenmaden klar, når de vågner. Det er hanner. De har ingen funktion i boet, så de må klare sig selv. Og styltefluerne i skærmblomsten. Hannen holder sig perfekt svævende over sin udkårne. Og sømbukkehannen, som bevogter sin blåhat og kræver parring af alle besøgende hunner. - Jo der sker en masse.
Store æggeblommegule slimklatter, der kommer kravlende op af mosefladen. Hvad i alverden er det? Den hedder Badhamia lilacina, og du kan læse om det sære dyr her.
Mariehøns (især syvplettede) og svirrefluer (især dobbeltbåndede) er særdeles almindelige for tiden. Den lune tørre sommer har givet dem masser af mad i form af bladlus. - Det er nu kun svirrefluernes larver, der er rovdyr. De voksne er til sødt.

August 2008

På denne årstid bør man finde sig et skovbryn, hvor egetræer har blade i "nå-højde". Her tager man fat i grenene og vender dem, så man kan se bladundersiderne. Der er ikke grænser for, hvad man kan finde der!
Her sidder mærkelige larver og andre insekter som guldøjer og mariehøns.

Man kan også finde insektæg, som er anbragt i sirlige rækker, flade larver, som bor i silkeklædte miner under bladoverfladen, og sære små hvide "morgenstjerner" af silkepind. Se her, hvad de indeholder.

Og så er der masser af mærkelige galler! - Gallerne tages naturligvis med hjem, hvor de åbnes under lup. Det er utroligt, hvad man finder indeni!
Efter en tør sommer glædes naturen nu ved noget ordentlig regn. - Stammer i skoven bliver pludselig dækket af slim. Hvad er dog det for noget? Det er svampedyr under udvikling, og det går hurtigt. Dagen efter har dette svampedyr dannet fine, hvide grene på hele stammen. Det er en Ceratiomyxa.

August 2007

Den 22.august sås denne andemor med sine 9 små ællinger i vandhullet ved Vestre Hus. Det er meget sent for sådan et kuld, og det må betyde, at hendes rede er blevet plyndret flere gange. Disse ællinger har ikke lang tid til at blive store nok til at klare vinteren. Det er fortsat vanskeligt at se, hvor søen egentlig begynder. Sommeren har været så våd, at det der før var stier om søen nu er en del af søen. Det er svært at fiske.
Mit undrende øre (det venstre) har hørt, at man påstår, at jeg ikke kan fange muldvarpe med hånden!
Somme siger endog, at jeg snyder!
Vedlagt derfor en lille film (20 mb), som er taget med højre hånd, mens jeg fanger en muldvarp med den venstre.
Må da al videre mistro vejre bort ......
Klik her.
Jeg ville have gættet på, at den våde sommer havde fået svampene til at vælte op af jorden her i august, men det har ikke været tilfældet. Det har hidtil været et meget magert svampeår.
Nogen er der dog, og den nedenfor er sjov. Man ser kun de mærkeligt hvidpudrede tunger stikke op af jorden, men graver man ned under disse køller, finder man nogle vortede knolde nede i jorden. Knoldene er Vortet hjortetrøffel Elaphomyces muricatus og tungerne er en snyltekølle (Slank snyltekølle
Cordyceps ophioglossoides) som lever af denne underjordiske svamp.

Her er den ene hjortetrøffel brækket over. Den er meget moden. Som yngre er den fastere og marmoreret indvendig.

I løbet af Vestre Hus tiårige historie har floraen på taget udviklet sig uden indblanding. I dag viser planterne tydeligt, hvor meget mikroklimaet kan variere over få meter. I skyggesiden er taget dækket af nydelige gærde-snerler. I solsiden gror der merian over det hele. Elsket af bier, humlebier og sommerfugle.

Efter ferien lykkedes det mig atter at grave huset frem. Et par uger mere, og jeg havde næppe kunnet finde det.....
Kyllingerne er blevet store og de fik lov at komme på græs. Og der var gået mus i fuglefrøene.

August 2006-2001

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Næste måned