Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Grågæssene bygger allerede rede i vandkanten i starten af marts. De er blevet mere talrige de seneste år. Dels på grund af et lavere jagttryk, dels på grund af lunere vintre - og dels på grund af de lovpligtige vintergrønne marker.

Rådyrene har stadig deres tykke vinterpels, men den er ved at falde af i store totter. Så bliver de slanke og rådbrune igen.

15-03. Frøerne er aktive nu og de bevæger sig mod vandhullerne. Her er det spidssnudede frøer. På vejen bliver en del taget af bl.a.musvåger. Disse piller dog hun-frøernes æggestokke ud, før frøerne ædes, for æggestokkene er fulde af gele, som svulmer op i maven. De opsvulmede æggestokke ligger så tilbage på jorden som "stjernesnot".
Her først i marts blomstrer  de små erantis i haverne, og de gør os glade med deres solskinsgule farver. De er indført fra Sydeuropa, så de skal have lidt hjælp af mennesker for at klare sig. Men så er de også til glæde for forårets tidlige flyvere, for de giver både nektar og pollen. Bemærk de små krukkeformede blade udenom støvbladene, det er nektarier, her i rinder sukkersaft.

Marts 2008

Kik op, når vinden er i øst her sidst i marts. Der er traner i luften. - De flyver fra Tyskland til yngleområderne i Sverige, og er der østenvind flyver de ind over Sjælland - og Allerød.
Blishønsene er i deres yngleområder nu. De er meget territoriale, og mens magerne nusser en del om hinanden, bliver andre blishøns - og hvad der ellers måtte flyde på vandet - jaget væk med stor entusiasme. De to køn ligner hinanden, men hannen har lidt større blis. Blissens størrelse er dog hormonalt bestemt, og på en besejret han svinder blissen ind i løbet af et par dage.
Så tog det fusen på os igen. Vejret. - Efter en vinter helt uden sne, kom sneen og frosten pludselig i påsken. Men mirabellerne blomstrer, så mon ikke foråret blot gemmer sig lidt :-)

Nu starter foråret. Træerne danser.

Når natten er klar, er der ingen skyer til at holde på jordens varme. Så er der risiko for nattefrost. Når solen så står op, vil dens stråler opvarme jord og kvas og fordampe vandet dér. Men da luften stadig er kold, og kold luft ikke kan indeholde ret meget vanddamp, vil vandet igen fortættes til små dråber og drive væk som skyer.

Det ser næsten ud, som om der er gået ild i kvaset.

Sidste hanegal.  -  Begge haner og to høner blev dræbt af ræven. Sådan er det at have høns i en skov, det må man tage med.
Hønsene bliver ikke dræbt for sjov. Dem, der ikke bliver ædt med det samme bliver gravet ned og ædt senere.

Marts 2007

Tidligt, tidligt har koglerne åbnet sig i år, fordi solen tørrer dem ud. Skovbunden flyder med koglefrø, til glæde for mus og fugle, men nu er koglerne tomme. Der er ikke mere mad at hente her for spætter og egern.

Den 28. marts stod der så 52 traner på en mark i Blovstrød. Et hvil på deres rejse mod nord, som vi da ikke havde noget imod!

 

D. 26. marts er der liv i alle krybdyrene. Skovfirben, snog, hugorm og stålorm.
Bunken af sorte hugorme - der er mindst 5 - er fra Tokkekøb Hegn.

D. 25 marts flyver de sommerfugle, der har overvintret som voksne. Her er det citronsommerfugl, dagpåfugleøje, nældens takvinge og sørgekåbe.

Der er virkelig gang i vandfuglene for tiden. I Allerød Sø kan man se gråænder, grågæs og arrige blishøns, som kæmper om de gode redepladser. Og så de søde Gråstrubede lappedykkere ovenfor, som udfører spændende parringsritualer, hvorunder de udstøder høje grisehyl. Det foregår midt på søen. Synligt for enhver med kikkert.
På ture i granskoven vil man for tiden finde bunkevis af kogler, for rødgranerne har sat virkelig mange kogler i år. Ofte har forskellige dyr haft fat i koglerne. Se her, hvordan man kan se, hvilke dyr det drejer sig om.

16-3. Nu kikker de hulrugende standfugle på bolig. Skal man have kasser op, så skal man se at komme i gang.
Syvplettet mariehøne Jagtedderkop og Lille vandsalamander
De ligger alle sammen og varmer sig i solen nu. Herligt med et tidligt forår i år.

13. marts. Der er gråænder i vandhullet ved Vestre Hus for tiden. De er der kun i det tidlige forår. Der er nemlig ikke mad nok til, at de kan leve her permanent, men de foretrækker at finde et afsides sted til deres rede. Et sted, hvor ikke mange rovdyr leder efter den. Og det kan fint være langt inde i skoven.
13. marts. Solen skinner. Vandkalvene kravler op på blade i overfladen og står sig på tæer for at få del i varmen.

Vandplanter, som ligger i overfladen, såsom andemad og krebseklo, overlever vinteren ved at synke til bunds. Når solen nu skinner på vandet, sætter fotosyntesen for alvor i gang. Det betyder at planterne danner ilt, som ophobes mellem bladenes celler og får planterne til at stige op gennem vandet og lægge sig på overfladen, hvor de vil opholde sig til det atter bliver efterår. På billederne ovenfor er det Liden andemad, der kommer til live.

3. marts. Tø..... Mølleåen starter sit løb i Allerød, og selv om åen her nærmest er en bette grøft, så er der blæs på for tiden. Vandet siver ud af skrænterne alle vegne, og det fosser af sted i åen. De første spidssnudede frøer er set på bredden.

Marts 2006-2002 klik her.

ikonhug.jpg (1171 bytes) Tilbage til hovedsiden Næste måned